”Många barn med dyslexi far illa”

Föräldrar som startade dyslexiförbund kämpar för sina och andras barn. ”Som det är nu så måste eleven ha en påstridig förälder för att få rätt stöd.”

9 februari 2015 09:00

– Jag tycker att det är vansinnigt sorgligt när jag inser hur många barn med dyslexi som far illa, säger Magdalena Nyström.

Hon och Linda Granberg är föräldrar till barn med dyslexi och för drygt två år sedan startade de tillsammans med några andra föreningen Dyslexiförbundet FMLS Skellefteå. När de tittar tillbaka på de två senaste åren kan de konstatera att de har hunnit åstadkomma en hel del.

– Eleverna får inte lyssna till texten när de ska göra läsförståelse på nationella proven, så därför fick vi kommunen att skicka in en skrivelse till Skolverket. Det är samma sak som att säga åt en blind att de måste ”läsa med ögonen”. Att läsa med fingrarna är accepterat, men inte att ”läsa med öronen”. Men Skolverket står fast vid sitt beslut. Men det är ju bra om informationen sprids vidare, säger Magdalena Nyström.

Linda Granberg berättar att föreningen har strax under 100 medlemmar i dag.

– Det är många som ringer och vill ha råd, och då kan vi berätta vad våra barn har för hjälpmedel och ge konkreta tips på vad de kan göra. Vi hör talas om föräldrar som bryter ihop för att de inte har någon som stöttar dem, säger hon.

Både hon och Magdalena har genomgått tuffa perioder.

– Hur skönt vore det inte att få slappna av? Om fem och ett halvt år när Hjalmar tar studenten – då ska vi fira, utbrister Magdalena.

– Det är jobbigt nästan varje dag, men min dotter Clara har haft en god självkänsla, så hon har inte behövt falla. Jag har mött många som blivit knäckta, säger Linda.

Under en utbildningsdag i höstas fick 300 pedagoger lära sig mer om dyslexi. Linda och Magdalena fanns på plats för att föreläsa. Även kommunens handlingsplan för läs- och skrivsvårigheter reviderades efter ett initiativ från föreningen.

– Det fungerar inte för elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan. Kompetensen stannar hos specialpedagogerna och det finns inte tid att utbilda alla lärare. Men alla elever har rätt att möta lärare som har koll på tillgänglighet, säger Linda Granberg.

Hon säger att ett problem som finns i skolan i dag är att så fort eleverna som har behov av extra stöd klarar betyget E, så plockas deras åtgärdsprogram bort.

– De har fortfarande rätt till stöd, men det finns inget skriftligt på vem som är ansvarig, när den ska ske och utvärderas. Kontinuerligt samarbete mellan hem och skola är ju nyckeln till allt och en bevisad framgångsfaktor för eleverna.

Magdalena Nyström tillägger:

– Jag tycker att det är vansinnigt sorgligt när jag inser hur många barn med dyslexi som far illa. Som det är nu så måste eleven ha en påstridig förälder för att få rätt stöd, så får det inte vara.

Föreningen har även tagit fram en egen handlingsplan för läs- och skrivsvårigheter, lyft sina frågor hos politiker och tjänstemän samt inlett ett samarbete med bland annat Skoldatateket.

Vi hör talas om föräldrar som bryter ihop för att de inte har någon som stöttar dem.

De har dyslexi – och vill att alla ska veta
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Andersson