Inför Nordsken: Sjätteklassare bjuds på heldag – ”Det här är en fantastisk möjlighet”

Alla sjätteklassare i Skellefteå kommun bjuds på heldag i programmeringens tecken. Det sker i samband med spelfestivalen Nordsken: ”Det är ett samarbete mellan skolkontoret, näringslivet och Nordsken”, säger Johan Linder, en av Nordskens arrangörer.

17 januari 2018 14:35

Nordsken är Norrlands största spelfestival med över 10 000 besökare. I vår hålls den för sjätte gången i Skellefteå och årets blir på Skellefteå Kraft arena. Inför festivalen planeras också ett unikt samarbetsprojekt. Johan Linder förklarar:

– Idén kommer från skolkontoret och handlar om att alla skolor i hela kommunen får erbjudande där deras sjätteklassare bjuds in för en heldag i digitalt skapande med fokus på ”Det smarta samhället”. Eleverna ska innan dess ha jobbat med idéer kring temat och skapat ett eget innehåll som byggs ihop till ett spel eller en berättelse under eventet.

Aktörerna kring eventet är:

X Skolkontoret vid Skellefteå kommun.

X Kodcentrum, en ideell förening som gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande.

X Skellefteå digital allience, en regional intresseförening för IT-producerande företag och användare av informationsteknik.

X Nordsken.

Eleveventet är tänkt att ske dagen innan Nordsken sparkar igång. Dessutom kommer näringslivet att finnas på plats för att guida de unga genom dagen.

– Från vårt perspektiv så handlar det om att sprida god spelkultur. Vi vill göra om passiva konsumenter till aktiva producenter och det handlar också om medskapande, säger Johan Linder och tillägger:

– Vi kommer också att kunna stresstesta vårt LAN så att allt fungerar när 700 elever använder vårt system inför själva spelfestivalen.

Han säger också att eventet ligger helt i linje med hur Skellefteå kommun satsar på att öka det digitala kunnandet för unga.

– Det här är superbra och en fantastisk möjlighet som sätter Skellefteå i framkant, säger Johan Linder.

Andreas Hedlund är projektledare för programmering i förskola och skola. Han säger:

– Digitalt skapande och programmering ska in i läroplanerna i höst. Därför började vi spåna på att göra någonting kopplat till det.

Idén kring temat ”Det smarta samhället” handlar om att eleverna ska tänka utifrån sitt eget perspektiv kring det digitala samhället och nyttan med det.

– Det här är en positiv utmaning för eleverna eftersom skolorna själva ska driva det här, men vi kommer naturligtvis fortsatt att ge support och stöd.

Finns det någon baksida med programmering i skolan?

– Det är alltid bra att reflektera kring det vi gör, men vi vill förbereda våra elever och ge dem digital samhällskunskap nu när programmering kommer in i läroplanerna.

 

Från vårt perspektiv så handlar det om att sprida god spelkultur.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa