Gymnasiets stabschef: Vi vet ännu inte hur många som drabbas

– Vi vet ännu inte hur många elever som blir utan skolbuss vid höstens skolstart. Det säger Lena Nilsson på gymnasiekontoret.

24 juli 2019 07:05

Gymnasiet är frivilligt och därför har kommuner ingen skyldighet att ordna skolskjuts.

Men inför den stora bussomläggningen valde ändå Skellefteå kommun att sätta in fyra särskilda gymnasiebussar. Det ska täcka orter där det bor ganska mycket folk, och som inte har reguljära bussar som passar.

Men några orter som tidigare hade förbindelser kommer att förlora dem.

Vad ungdomarna vill

– Det är först när vi vet vilka som antagits till gymnasiet som vi vet i stora drag hur många som påverkas. Men vi kan aldrig förutspå i detalj, för ungdomar kan ju också frivilligt vilja vara inackorderade i stan, säger Lena Nilsson, stabschef på gymnasiekontoret.

Enligt de preliminära beräkningarna så ska det bara vara några få byar som förlorar sin gymnasieförbindelse.

E4-bussarna stannar inte, Åbyns unga kan tvingas flytta till stan

Hoppas på lösning

Som framgår av artikeln här ovan riskerar byar norr om Byske att bli utan buss.

– Jo, det är en missräkning och inget vi hade räknat med. Det var tänkt att ungdomarna skulle åka med en reguljär buss från Länstrafiken, men den är i nuläget en expressbuss och stannar inte. Frågan är under utredning och vi hoppas det löser sig.

– Om det löser sig är vår bedömning att det i övriga kommunen ska vara rätt få berörda.

62 var inackorderade

Förra läsåret bodde 62 elever i kommunen inackorderade.

Ytterligare 20 ordnade sin resa på egen hand och tog ut kontant ersättning, dessa kan exempelvis åka bil med föräldrar, grannar eller köra egen bil/MC/ moped.

Ett 60-tal ungdomar påverkas i Drängsmark, Östanbäck, Ostvik

Gymnasiebussar

Dessa särskilda gymnasiebussar ordnas.

1) Burträsk via Hjoggböle som kan plocka upp ungdomar vid flygfältskorsningen. Dessa bor i Sjöbotten-Falmark och har åkt grundskolans buss till Burträskvägen.

2) Gummarks och Ragvaldsträsks elever åker grundskolans buss in till stan. För hemresan ordnas en särskild gymnasiebuss som kör Gummark, Ragvaldsträsk, Falmark, Sjöbotten.

3) Andersberg, Skråmträsk via Lund.

4) Vebomark, Vallen, Svarttjärn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Rönngren

Ämnen du kan följa