”De kommunala skolorna kommer behöva anpassa sig”

De kommunala skolorna i Skellefteå har tappat drygt 230 elever nu när Internationella Engelska skolan har startat. ”Nu kommer varje rektor på skolorna att titta över organisationen på sin skola och se vad som behöver göras”, säger Fredrik Stenberg, ordförande i för- och grundskolenämnden på Skellefteå kommun.

21 augusti 2019 18:00

Det är ett ganska ovanligt läge för Skellefteå kommun att behöva rätta sig efter att en friskola har öppnat.

– De kommunala skolorna behöver anpassa sig för att få det att fungera. Vi kommer behöva lära oss att ställa om och det kan säkert bli lite jobbigt till en början på vissa ställen, säger Fredrik Stenberg.

I Skellefteå har man tidigare varit van vid att eleverna gått på den skola som legat närmast där man bor.

– Nu när fler har börjat göra ett aktivt val så behöver man börja tänka om.

Kommunen förlorar nu elevpengen för de drygt 230 elever som valt att gå på IES. Elevpeng är ett belopp ur skattemedel som kommunen delar ut till skolorna. Elevpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd.

Elevpengen ska inte bara täcka undervisningen, utan även utgifter som elevhälsa och måltider. Det är varje kommun som beslutar hur stora beloppen ska vara.

I Skellefteå är skolpengen per elev som går i förskoleklass 47 974 kronor, för elever i årskurs 1–3 är skolpengen 75 594 kronor, för elever i årskurs 4–6 ligger summan på 91 304 kronor och för elever i årskurs 7–9 är den 101 982 kronor.

För elever som går i fristående skolor är elevpengen något högre. För elever i förskoleklass är den 52 378 kronor, för elever i årskurs 1–3 är den 82 533 kronor, för elever i årskurs 4–6 är den 99 685 kronor och för elever i årskurs 7–9 är den 111 344 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Öhman

Ämnen du kan följa