Beslagtagna fritidspengar väcker ilska bland föräldrar och allmänheten

Rektorn tog hand om fritidsbarnens sommarkassa. Något som väckt en storm av upprörda känslor bland föräldrar och allmänheten i Arjeplog.

17 juli 2019 17:46

– Det är bara löjligt! I en liten kommun som Arjeplog så borde man kunna hitta lösningar istället för att tjafsa. Vi har större problem i den här kommunen än hur vi ska handskas med fritidsbarnens sommarpengar, säger Johan Bissmark, förälder.

Under flera års tid har fritids haft en ”sommarkassa” som har använts till att exempelvis köpa glass, åka och bada eller ordna andra aktiviteter för barnen vars föräldrar jobbar hela eller delar av sommarlovet.

Pengarna tjänas in under fritidshemmens dag där barnen tjänar pengar genom att sälja fika och anordna loppis. Vad PT erfar uppmanades barnen även att ta med någonting hemifrån för att sälja.

Men pengarna, cirka 5 000 kronor, togs istället hand om av rektorn Ola Sonidsson för att bokföra dem och redovisa moms i enlighet med skattelagstiftningen.

– Pengarna bokförs som en intäkt och ska momsredovisas. Under kommunal flagg kan vi inte ta oss friheten att handla där vi vill. Det är inte en del av fritidspersonalens arbete, har Ola Sonidsson tidigare sagt till PT.

På facebooksidan ”Vad händer i Arjeplog” väckte agerandet en diskussion med över 300 kommentarer innan inlägget togs bort. Efter att kommunalrådet Britta Flinkfeldt skrivit om saken på sin facebooksida och även tog upp att verksamheterna fått i uppdrag att hålla nere konsumtionen av socker, uppstod mer diskussioner.

Även Britta Flinkfeldt påpekar att det var en ”försäljning i kommunens namn”

”Vi är en myndighet och ska icke bryta mot varken skattelagar eller andra lagar. Våra intäkter ska redovisas. Pengarna i fråga finns fortfarande i verksamheten”.

Men agerandet fortsätter ändå att ifrågasättas.

”Fritidshemmet dag har funnits i flera herrans år, är det först nu som det blivit olagligt med en sommarkassa? Eller har kommunen bara blundat för svensk lagstiftning förut?” är en kommentar.

”Om det nu var fel att bedriva försäljning i kommunens namn med loppis med mera, så hade det kanske varit bra att informera berörd personal och föräldrar och barn hur det hela fungerar för att undvika detta” är en annan.

"Visst ska vi följa lagar och regler, men det känns märkligt att det ska momsredovisas. Det är ju barnen som har jobbat ihop pengarna själva, ska barnarbete momsbeskattas?" undrar en annan förälder som också ifrågasätter varför pengarna egentligen tagits om hand av rektorn.

"Handlar det om momsen eller är det för att barnen inte ska äta så mycket socker?"

Laila Bäckström/Piteå-Tidningen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa