Skogsindustrin fortfarande viktig för Racoon

En tredjedel av företagets omsättning finns i branschen i dag.

15 oktober 2016 11:00

Olle Sydlén, grundare och vd till Racoon Miljöfilter har snart jobbat i 25 år med att utveckla olika filterlösningar. Olle fann en lösning för att skapa filter som tål skakningar, köld och fukt utan att förlora i funktion.

I slutet av 1990-talet hade Olle tagit fram ett filter som kunde ta bort 98,5 procent av icke önskvärda partiklar.

Skogsmaskinförare

Ett problem som fanns hos skogsmaskinförare var att lungvolymen minskade med tiden. Lantbrukshälsan i Robertsfors larmade att hos drygt 40 av 72 undersökta skogsmaskinförare 2001 så hade lungvolymen minskat med mer än en halvliter på två år.

En teori om varför var dåliga luftfilter i skogsmaskinernas ventilationssystem.

Det öppnade parallellt dörren för Sydléns uppfinning. Tidigt valde skogsbolaget Stora Enso och skogsmaskintillverkaren Timberjack att utrusta sina maskiner med filtren.

Årets företag

Resan har inte varit spikrak, men 2006 gick flyttlasset från Skellefteå till lokaler i Spiran i Sikeå. 2013 utsågs Racoon Miljöfilter till Årets Företag i Robertsfors.

För två år sedan tog Racoon över de lokaler Norrfuru hade tidigare på industriområdet i Robertsfors. Som Norran tidigare berättat har Racoon investerat 14 miljoner kronor där och kan fyrfaldiga produktionen. Där är främst verksamheten nu inriktad på filtren för vattenrening.

– Även om vi har utvecklat användningsområdet för filtren är skogsindustrin fortfarande viktig för oss.

Nya områden

Sydlén berättar att Racoon levererar till bland annat Komatsu, John Deere, Ponsse och Eco Log.

– Vi levererar till de flesta tillverkarna och vi har en stor del av marknaden i Norden. Men visst, konkurrenter finns alltid. I dag har vi betydligt fler ben som vi jobbar med än skogssidan som det var vid starten.

– Den respons vi fick från skogen och de undersökningar som gjordes av Lanthälsan lade grunden för vårt fortsatta arbete. Då insåg vi att vi kunde utveckla produkten . Vi utvecklas hela tiden och går in på nya marknadsområden. Skogsindustrin och berghantering är till exempel två skilda saker. Det ena området är inte det andra likt.

Racoon

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Andersson

Ämnen du kan följa