Skogsbolagen nekas utträde ur Byskeälvens fiskevårdsområde

Länsstyrelsen i Västerbottens län avslår SCA och Sveaskogs ansökan om utträde ur Byskeälvens fiskevårdsområde. ”Vi har överklagat länsstyrelsens beslut och om det krävs så går vi hela vägen”, säger Oscar Meidal, bolagsjurist vid Sveaskog.

30 mars 2019 10:00

Sedan flera år tillbaka råder det oenighet bland aktörerna inom Byskeälvens fiskevårdsområde, Västerbottensdelen (Bfvo), där de två skogsbolagen är fiskerättsägare. I en rad artiklar har Norran berättat bakgrunden och belyst olika sidor.

I maj 2018 lämnade skogsbolagen in ansökan till länsstyrelsen om att i första hand lämna fiskevårdsområdet. Deras intention är att själva gå samman och gemensamt bedriva försäljning av fiskekort i Byskeälven, utan koppling till föreningen.

Upplösa fiskevårdsområdet

I andra hand ansökte de om att hela fiskevårdsområdet skulle lösas upp.

Här nedan finns bakgrunden:

Djup konflikt i blomstrande fiskeparadis

– Det var vid fiskestämman 2015 som problemen började, såvitt jag kommer ihåg och det var därför vi tog det här steget, förklarar Oscar Medial och tillägger:

– Det är viktigt att få fram att Sveaskog inte har några baktankar. Vi vill bli behandlade som andra fiskerättsägare och sedan många år bedriver vi fiske i Mörrumsån som fungerar väldigt bra. Det tycker jag är värt att lyfta fram.

Fler artiklar om konfliken:

Fiskevårdsområdets styrelse tillbakavisar kritiken ”Konflikten kan skada besöksnäringen i Skellefteå” ”Vi har fokuserat på att utföra styrelseuppdraget” Tidslinje Byskeälvens fiskevårdsområde Västerbottensdelen ”Alla kan bidra – sträcka ut en hand”

Sveaskogs fiskerätt omfattar, enligt det kommunala lantmäteriet i Skellefteå kommun, allt lax- och havsöringfiske i Byskeälven från havet och upp till Fällfors. Länsstyrelsen skriver bland annat i beslutet att just det fisket är en viktig del i fiskevårdsområdet och betyder intäkter för föreningen, i form av försäljning av fiskekort. Därför menar länsstyrelsen att den delen inte bör uteslutas och avslår Sveaskogs begäran.

Avslag på båda punkterna

När det gäller SCA så har de ansökt om att vissa delar av deras fiskerätt i Byskeälven ska uteslutas ur föreningen, men länsstyrelsen avslår även deras begäran.

– Vi kommer också att överklaga länsstyrelsens beslut. Vi tycker det har blivit för mycket inskränkningar på fisket i Byskeälven, säger Morgen Yngvesson, skogsförvaltare för Norrbottens län där även SCA:s skogsmark inom Skellefteå kommun ingår.

Den andra punkten, skogsbolagens ansökan om att fiskevårdsområdet ska upplösas får inte heller gehör.

Enligt länsstyrelsens beslut har inte skogsbolagen kunnat visa att fiskerättsägarna, rent allmänt, motsätter sig fortsatt samverkan.

Överklagar

Länsstyrelsen menar också att de inte heller kunnat visa sig att förvaltningen av fisket i föreningen allvarligt missköts, något som skulle kunna ligga som grund för en upplösning.

Men skogsbolagen överklagar länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten. Målet är att bryta sig loss ur fiskevårdsområdet.

– Vår ambition är att tillgängliggöra fisket i Byskeälven för så många som möjligt, säger Oscar Meidal.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Israelsson

Ämnen du kan följa