Skiftbyte inom polisen i inlandet – narkotika och trafik ska prioriteras

Nya poliser, ny organisation och medborgarlöften. Det händer saker på polisfronten i Norsjö och Malå. ”Den polisiära aktiviteten kommer att öka”, säger gruppchef Bo Sandström.

13 maj 2016 18:00

Som Norran tidigare berättat håller polismyndigheten på att sjösätta den största omorganisationen sedan 1960-talet. Omgörningen har dragit ut på tiden och kantats av kritik, men nu börjar i alla fall bitarna att falla på plats i inlandet.

För Norsjös och Malås del innebär förändringen en överföring från Lycksele till Skellefteå polisområde. Övergången sker successivt men den sista maj ska allt vara klart.

Läs mer: Färre poliser i inlandet

Chef och förundersökningsledare i Norsjö och Malå blir Bo Sandström, gruppchef för Näpo kust nord och Näpo Malå-Norsjö.

– Innan Norsjö och Malå fördes över till Lycksele var jag förundersökningsledare här tillsammans med Karl-Magnus Hedlund och Ulf Backman. Så vi har en lång tradition av ett nära samarbete, säger han.

Bo Sandström uppger också att Skelleftehamn, med fyra poliser, ska biträda och ha ett nära samarbete med inlandet.

Läs mer: Polischef: inlandet behöver stärkas

På personalfronten har flera inlandspoliser gått i pension den senaste tiden. Dessutom har en övergått till tjänst i Lycksele.

Samtidigt har nya poliser anställts. Det innebär att polisstationerna i Norsjö och Malå bemannas med två personer vardera.

Patrullen i Norsjö kommer att starta sina uppdrag i Skellefteå. Enligt Bo Sandström innebär det fler polisbilar på vägarna mellan kusten och inlandet. Bilen kan även ta vägen förbi Jörn.

Läs mer: Lämnar in efter 83 tjänsteår

– Det blir betydligt ökad aktivitet med polisbil på väg och det kommer att ske alla tider på dygnet.

Dessutom ska så kallade medborgarlöften upprättas. I Malå är det klart, medan arbetet fortfarande pågår i Norsjö.

Medborgarlöftena talar om vad polisen ska prioritera och tas fram i samarbete med lokalbefolkningen.

– Min målsättning är att människor i Norsjö och Malå ska känna större närvaro av polis och större trygghet. Jag känner starkt för närpolisverksamhet och för människor som inte bor i centralorten.

– Jag bor själv på landet i en liten by och möts av problem med långa avstånd och minskad samhällsservice, säger Bo Sandström.

De poliser som börjat i Malå är Tommy Kurkinen och Reidar Hjukström. Tommy Kurkinen kommer ursprungligen från Luleå och bor numera i Umeå, medan Reidar Hjukström har flyttat tillbaka till Sorsele kommun efter en tids tjänstgöring i Sollefteå.

– Det är som att komma hem, säger han.

Vad är skillnaden mellan att jobba som polis på en mindre ort i inlandet och att jobba i en större stad?

– Här får man göra allt. Trafik, brottsförebyggande, vara i skolor – you name it. Det är det som är tjusningen.

Deras mål är att göra polisen mer synlig bland Malåborna och de märker också att det är uppskattat när de till exempel är ute och gör trafikkontroller.

– Folk är överlag jättepositiva, säger Reidar Hjukström.

Trafiken är också ett av de prioriterade områdena i det medborgarlöfte som har undertecknats i Malå. Narkotikabekämpningen är ett annat.

Hur skulle ni beskriva narkotikasituationen i Malå och Norsjö?

– Som på alla andra ställen, det finns. Det har blivit mer lättillgängligt på grund av internethandeln. Men jag tror inte att det är värre i Malå än på andra ställen. Det är viktigt att vi jobbar förebyggande och försöker stoppa det i tid, säger Tommy Kurkinen.

 

Här får man göra allt. Trafik, brottsförebyggande, vara i skolor – you name it. Det är det som är tjusningen.

Medborgarlöften i Malå kommun 2016

Polisen ska öka antalet anmälda narkotikabrott.

Polisen och kommunen ska genomföra gemensamma brotts- och drogförebyggande informationsinsatser.

Polisen genomför riktade insatser mot buskörning.

Polisen och kommunen ska genomföra riktade informationsinsatser till ungdomar och vuxna kopplat till trafikbeteende och attityder.

Kommunen ser över trafiksituationen på skolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa