Skolchefen kände till att grundskolechefen tvingats gå

Anders Bergström kände till att Anne Rönnberg precis tvingats sluta från ett toppjobb i Solna på grund av jäv. Istället för att avskräckas såg han det som en chans att rekrytera ”en mycket kompetent” person.
Anders Bergström kände till att Anne Rönnberg precis tvingats sluta från ett toppjobb i Solna på grund av jäv. Istället för att avskräckas såg han det som en chans att rekrytera ”en mycket kompetent” person.

Anders Bergström kände till att Anne Rönnberg precis tvingats lämna ett toppjobb i Solna på grund av jäv. Men det avskräckte honom inte. Istället såg han chansen att rekrytera ”en mycket kompetent” person. Det berättar han för Norran.

Skellefteå 4 december 2020 09:19

Nu slutar grundskolechefen på studs – istället för att invänta att en ny chef rekryteras. Samtidigt kan Norran avslöja att hon gjort en fantastiskt karriär på kommunen, på flertalet höga chefstjänster som inte utannonserats. I början av 2019 får hon en tillsvidareanställning på posten som chef för grundskola. 

Hur gick det här till egentligen?

– Den första tjänst hon fick, det var som chef, ledningsresurs ute vid en skola där hon hjälpte både rektor och områdeschef med den situation vi hade där. Vi hade stora problem med att hitta legitimerade lärare, säger Anders Bergström.

När Anne Rönnberg rekryteras i slutet av 2017, känner du till att hon tvingats lämna Solna efter att ha anställt sin make?

– Ja, jag blev informerad om det. 

Men det var inget du lade någon vikt vid?

– Jag la absolut vikt vid det, men jag gjorde bedömningen utifrån kompetensen som hon hade att vi behövde henne för att lösa situationen vi var i. 

Det går väl alltid att utlysa en tjänst och ta in andra sökande. Istället väljer du att fortsätta att anställa Anne i flera år?

– Ja, jag valde det för att det var en så problematiskt situation att hitta en lösning till. 

I ditt tal till personalen nämner du att du sett kompetens som viktigare än jäv. Är det förklaringen till att du inte såg bakgrunden som problematisk?

– Jo, det är klart jag såg det som problematiskt, men samtidigt var det viktigt att få någon som var rutinerad och kunde skolans verksamhet. Hon kunde det.

Är det så illa ställt att det bara finns en person – det går inte att utlysa en tjänst och hitta kompetenta chefer?

– Det gör det absolut, men situationen var väldigt ansträngd.

Är inte den här historiken, som tycks allmänt känd inom kommunen att döma av tips vi får, också ett problem för er trovärdighet?

– Ja, det är alltid lätt att tänka så, men som situationen var just då behövde vi verkligen någon rutinerad som kunde de här grundskolefrågorna.

Kommunen har bevisligen haft två högt uppsatta chefer som inte kan hantera jäv. Hur påverkat det förtroendet för förvaltningen tror du?

– Det var ju också det jag sa, att det är något vi måste titta på. Det är definitivt inte bra.

Ni gick ut och sa att rektorsorganisationen pausats. Den nya chefen för grundskola skulle sköta tjänstetillsättningen när hen var rekryterad. Nu får vi veta att rektorerna redan har tillsatts?

– Så här är det. Rektorstillsättningen har pausats. Vi måste hitta en lösning med en ny tillfällig avdelningschef, den har alltså pausats och vi hoppas kunna återuppta den.

Men hur har omorganisationen pausats?

– Ja, alltså, tjänsterna har kommunicerats. Är det så att vi måste göra om det så måste vi det, men det vill vi inte. Vi har pausat och ska anställa en ny tillförordnad avdelningschef grundskola för att kunna slutföra processen. 

För några dagar sedan skulle ni pausa – men då skulle avdelningschef grundskola vara kvar tills den nya rekryterats. Nu ska hon plötsligt sluta omedelbart. Vad hände?

– Anne hade tänkt gå i pension efter jul, då valde hon att gå redan nu och det valet respekterar jag. Därför behöver vi tillsätta en ny tillförordnad i avvaktan på att nya chefen rekryterats. Dock utan att Anne finns med.

Så hon slutar inte på grund av något hon gjort – tillsatt chefstjänster exempelvis, fastän hon inte skulle det?

– Det var redan känt att en avdelningschef skulle rekryteras. Men för att undanröja fortsatta misstankar om jäv, så har vi valt jag och Anne, att hon kliver av redan nu.  

Så hon misstänks inte för att ha begått några felaktigheter?

– De har varit flera inblandade i arbetet med rektorsomgörningen. Sedan är det alltid, utifrån misstankar, en svår fråga … det är det vi ska utreda. 

Ska du verkligen vara med och utreda jävsmisstankar, med tanke på vad vi tidigare berättat?

– Nej, nej, jag missförstod frågan. Självklart ska jag inte det, säger Anders bergström. 

Många skulle nog anse att Anne Rönnberg gör en fantastiskt lönekarriär?

– Dels handlar det om att hon hade ett stort ansvar från början, och att hon sedan blev vikarierande verksamhetschef. Och när hon gick vidare till uppdraget som tillförordnad avdelningschef grundskola hade hon kvar flera arbetsuppgifter. Det innebar både stort ansvar och mycket arbete, säger Anders Bergström.  

Fakta

Norrans intervju med Anders Bergström, dåvarande förvaltningschef, gjordes innan det meddelats att han skulle lämna sitt uppdrag vid kommunen. Efter detta besked har Norran sökt honom för en kommentar, dock utan framgång. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa