Kommunen misslyckades med ännu en jävsutredning

Sociala medier visar att förvaltningschefens sambo och handläggaren tycks vara nära vänner. Enligt den rekryterande chefen var det Anders Bergström som tog upp hennes namn inför rekryteringen.
Sociala medier visar att förvaltningschefens sambo och handläggaren tycks vara nära vänner. Enligt den rekryterande chefen var det Anders Bergström som tog upp hennes namn inför rekryteringen.

Norrans granskning visade att kommunens jävsutredning inte grävt tillräckligt djupt. Nu framkommer det att ytterligare en internutredning misslyckats. Men även här, ska det visa sig, rättar man utredningen till slut och konstaterar jäv.

Skellefteå 11 december 2020 08:00

När kommunens nya visselblåsarfunktion startade kom flera jävtips in, dels om att skolchef Anders Bergström rekryterat sambon till en topptjänst, men också att en vän till sambon rekryterats till en handläggartjänst på skolkontoret utan att tjänsten utlysts.

Kommunens interngranskning visade att rekryteringen gjorts av dåvarande stabschef Monika Johansson, som i utredningen berättar att hon inte hade vetskap om vänskapsrelationen då. Internutredningen slog också fast att rekryteringsriktlinjerna inte följts. Något jäv kunde dock inte konstateras och inga åtgärder föreslogs. Men uppfattningen förändras. Drygt en vecka efter att Norran avslöjat att skolchefen rekryterat sambon kompletteras utredningen med ett stycke som beskriver att skolchefen rekommenderade sin sambos vän till jobbet.

Norran kontaktar Monika Johansson för fler uppgifter.

– Det var uppe i ledningsgruppen att vi behövde anställa någon som kunde handlägga statsbidrag. Anders kände till handläggaren från Malå sedan tidigare. Han nämnde henne och att hon var bra, säger hon. 

Anders rekommenderade henne för tjänsten och hon anställdes.

– Det fungerade bra, hon fanns i organisationen och hon fick en tillsvidaretjänst. Vi kom överens med facket. 

Monika Johansson bekräftar också att sambon och handläggaren är nära vänner, vilket hon fick veta senare. En snabb genomgång av sociala medier visar att sambon reste på semester till Spanien med handläggaren 2018. De är med i samma bokklubb och redan 2014 kommenterar hon en bild av handläggaren på Facebook med orden: ”Fina du”.

undefined
Skolchef Anders Bergström svarar svävande om relationen till handläggaren och om han rekommenderat henne till en tjänst.

Norran talade med Anders Bergström om ärendet strax innan han slutade. Han kunde då inte minnas om han sagt till den rekryterande chefen, Monika Johansson, att personen ifråga skulle vara lämplig för tjänsten.  

 – Det är ju länge sedan. Men Västerbotten är som sagt inte stort, så garanterat har någon pratat med mig om det, det är jag säker på. 

Hon är god vän med din sambo? 

– Ja, de har ju båda bott i Malå, så att ja, de är vänner. 

Men alla i Malå är ju inte automatiskt vänner och umgås

– Ja, en vänskapsrelation finns ju. 

Han påpekar dock att det inte är han som umgåtts med handläggaren, utan främst sambon. Han spekulerar också i vad en vänskapsrelation egentligen är. 

– Jag vet att min sambo umgåtts med henne och att de har varit utomlands ihop, ja, säger Anders Bergström. 

 

Joakim Lundin är personalchef på kommunen. Han tror inte att det faktum att utredningarna initialt inte kom fram till jäv skadar förtroendet för tjänsten. 

– Nej, i flera av dessa fall har vi ju senare kommit fram till jäv. Även i denna, och det kan ha att göra med hur det ursprungliga tipset såg ut och vilka frågor man vill få besvarade.

Är det inte märkligt att ni kommer fram till jäv först efter att Norran granskar? 

– Men jag tänker att det kan vara bra. Att media och kommunen kompletterar varandra i det här arbetet. Naturligtvis önskar jag att allt kom fram direkt i våra utredningar, säger han.  

 

Förhandlingschef Birgitta Holmström, ansvarig för utredningarna, påpekar att visselblåsarfunktionen är ny och oprövad. Det ramlade in åtta ärenden. Utredarna har varit hårt belastade.

– Vi var inte beredda på att det skulle bli så många. Rutinen hade inte satt sig. 

Utredarna har utredningsvana, berättar hon. Hon kan inte i detalj beskriva metoderna som använts eftersom de varierar beroende på vad som anmälts. 

 

Birgitta Holmström berättar även att de i slutet av november, efter Norrans granskning, tagit kontakt med den förra stabschefen Monika Johansson och ställt kompletterande frågor. 

– Monika fick beskriva hur det gick till.

Denna komplettering är nu bilagd utredningen. Monika Johansson berättar där samma sak som för Norran.

Har åtgärder vidtagits på grund av det som framkommit?

– Vi utreder och kan bara förmedla det vi kommit fram till. Det är andra som vidtar åtgärder. Vi kan inte rekommendera att man sparkar handläggaren men det här får inte upprepas, säger hon.

Enligt henne pågår jättemycket kommunikation internt i kommunen angående jäv.

– Vårt jobb är ju att göra kompetensbaserade rekryteringar och följa rutiner. 

Fakta

Jävsreglerna i kommunallagen gäller för förtroendevalda, ledamöter och tjänstemän. Enligt reglerna får man inte delta i handläggningen av ett ärende ”som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.”

Den som misstänker jäv inom en myndighet kan anmäla detta till JO. Förhållandet bör inte vara äldre än två år. JO:s utredning utmynnar i ett beslut där kritik kan riktas mot myndigheten. 

Källa: Kommunallagens och jo.se.  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa