Leo Wikberg går tillbaka till skolan

Leo Wikberg jobbar sin sista vecka som politisk redaktör på Norran. Den 28 april kan vi läsa hans avslutande ledartext. ”Jag saknade mina elever och lektioner för mycket”, berättar Leo Wikberg.

Leo Wikberg funderar på en kommande ledartext.

Leo Wikberg funderar på en kommande ledartext.

Foto: Gerth Hedberg

Skellefteå2023-04-24 06:00

Det var i november som Leo Wikberg började som politisk redaktör och debattredaktör. Han tog då över efter Mikael Bengtsson. Hans åsikter har vi kunnat läsa på ledarsidan och under åsikter på norran.se.

Men nu kommer han att sluta sin tjänst på Norran.

– Jag valde att ta tjänstledigt från skolan. Det halvåret började löpa ut och jag var tvungen att ta ställning till att fortsätta på Norran eller återgå till skolan.

Leo Wikberg är utbildad SO-lärare och återgår till sin tjänst på Internationella Engelska skolan.

– Jag fick välja mellan två bra saker eftersom jag trivts väldigt bra på Norran, så det var ett svårt val att sluta.

Hur tycker du tiden på Norran varit?

– Jag tycker att jag lyckats med mycket av det jag tänkt. Jag har kunnat lyfta frågor inom bland annat skola, vård, jämställdhet och hbtq. Det har även blivit ett antal texter om debatt och debattklimatet, vilket jag tycker är viktigt, säger Leo Wikberg.

– Jag är också jätteglad över att gruppledarna gavs utrymme att skriva på lördagar. De har fått bra läsning och gruppledarena har också varit väldigt positiva.

Kanske dyker han upp i spalterna även i framtiden.

– Det är möjligt att det blir något skrivande, men inte i den rollen jag haft, säger Leo Wikberg.

– Leo har gjort ett jättebra jobb som politisk redaktör och kommer att vara saknad både av oss på Norran och av läsarna, säger Malin Christoffersson, chefredaktör på Norran.

Vad kommer nu att hända på Norrans ledare- och debattredaktion?

– Vi håller på att se över olika lösningar, men förhoppningen är att kunna fortsätta ha lokala, frisinnade röster på ledarplats även i fortsättningen. Exakt hur det ska se ut är för tidigt att säga, vi har även ett samarbete med liberala nyhetsbyrån och andra tidningar kring ledarsidan. Debatt och ledare kommer till en början att hanteras av vår insändarredaktör Patrik Johansson.

 Åsiktsmaterial

Ledare. Politiska redaktören skriver sina egna texter på ledarsidan (sidan 2 i papperstidningen) och under åsikter på norran.se. Här kan även andra socialliberala skribenter medverka.

Debatt. Exempelvis politiska partier, intresseorganisationer och företag har sin plats att uttrycka sig på debattsidan och under åsikter på norran.se.

Insändare. Privatpersoner har alltid sin plats att framföra sina åsikter i Norran. Det sker på sidan Det fria ordet och under åsikter på norran.se.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!