Kommundirektören: ”Borde agerat kraftfullare tidigare”

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, är självkritisk till vissa aspekter av sitt eget agerande efter avslöjandet om förvaltningschefens jäv: ”Jag borde ha agerat kraftfullare tidigare”, säger hon.

Skellefteå 4 december 2020 13:45

Norran har de senaste veckorna granskat vilken roll skolchefen Anders Bergströms haft i samband med att hans sambo rekryterades till en hög chefsposition i samma förvaltning. Även kommunen kom senare fram till att jäv förekom. På fredagen kom beskedet att skolchefen lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkar och att han får ett avgångsvederlag på 16 månadslöner.

Varför slutar han?

– Han slutar från och med i dag och bakgrunden är naturligtvis den jävssituation som det rapporterats om och rekryteringen av hans sambo som chef. Grunden till att han går just i dag är att jag ser att förtroendet för kommunen har påverkats väldigt mycket. Naturligtvis också förtroendet för förvaltningschefen och hans möjlighet att verka fortsättningsvis, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör. 

I det som rapporterats framgår att väldigt många vetat väldigt mycket under en lång tid utan att agera. Du själv, andra chefer, facket, politiker. Hur kan det komma sig?

– Det är precis som du säger. Jag tror att det är väldigt många som är självrannsakande i detta, inte minst jag själv. Jag fick ju det här beskedet om tillsättningen av sambon först efter att beslutet redan var fattat. Naturligtvis borde jag ha vidtagit kraftfulla åtgärder redan då.

– Samtidigt har det förts diskussioner under året om det olämpliga i det hela. Jag hade förväntat mig att förändringar skulle ske. Men jag borde ha agerat kraftfullare tidigare, säger hon. 

I kommunens första utredning av detta hittade ni inte jäv, vilket vi gjorde. Hur kan det komma sig?

– Utredningen svarade på ett antal frågor som kommit in till visselblåsarfunktionen, men självklart borde vi sett de delar som ni sett. Och vi ser också att det finns mycket i det här som varit direkt olämpligt i jävssynpunkt. 

Men man behöver ju bara gå till rekryteringsgruppen för att konstatera att han aldrig lämnade över till någon annan. Det är ju en grundläggande sak att kontrollera. Hur ser du på utredningens kvalitet?

– Den utredaren borde ha gått djupare, och kanske inte endast gått via intervjuer, utan även kontrollerat samverkansprotokoll och så vidare. Självklart är det så. 

När i den här processen förlorar du förtroendet för förvaltningschefen? 

– Vi har haft en löpande diskussion, och det som smärtar mig mest är att förtroendet för kommunen är så kraftigt skadat nu. Det är därför vi nu tillsätter ett antal åtgärder. Jag vet att vi har mycket att arbeta med. Nu tillsätter vi en extern utredning som ska se om vi har en kulturell problematik eller om det rör sig om enstaka fall. Det här visar också att det många tycker borde vara självklart inte har varit det. 

Men när förlorade du förtroendet för Anders?

– Ytterst handlar det om att förtroendet för kommunen blivit så kraftigt skadat, och i och med det så är ju förmågan för förvaltningschefen att verka helt omöjlig.

För ett par dagar sedan fanns ändå ett förtroende, när förändrades det?

– Vi har fört diskussioner jag och Anders under hela den här processen om hur vi ska kunna fortsätta, vi har landat i det här. Det så långt jag är beredd att kommentera det.  

Har Anders Bergström undanhållit information från dig?

– Jag har inte känt till alla detaljer. Det är inte heller mitt jobb. Men ser man på detta från sidan, så inser jag ju att många som deltog i rekryteringsprocessen inte insåg att det var jävsliknande förhållanden. Vi har ett stort jobb att göra i att utbilda om detta, säger Kristina Sundin Jonsson.  

Men när jävet väl har uppdagats så är det väl ditt jobb att vara insatt i detaljerna?

– Absolut, ja. 

Har det från det att jävet uppdagades framkommit saker du inte känt till?

– Delar i det här med samverkansprocessen har jag inte haft kännedom om. Ytterst är det ju rekryteringen, men förvaltningen är ytterst förvaltningens ansvar, där går jag inte in och styr detaljer. 

Vilka kommentarer, externa och interna, har du fått på grund av detta?

– Det är klart jag får många kommentarer, jag kan också se kommentarer i sociala medier. Jag förstår att det här skapat en fruktansvärd besvikelse hos många, man har rätt att ställa höga krav på höga kommunala chefer. Det är något vi kommer att få arbeta med under lång tid, säger Kristina Sundin Jonsson.  

Anders Bergström kände till Annes bakgrund men anställde henne ändå. Visste du det?

– Jag har haft full tillit till att mina chefer rekryterar utifrån kompetens. I efterhand kan man alltid titta reflekterande på det. Men jag har inget beslutsmandat över vilka mina chefer rekryterar.

Men du är ändå ytterst ansvarig för det som hänt. Och du har känt till en hel del. Kommer allmänhet och personal att ha fortsatt förtroende för dig?  

– Det hoppas jag, jag tycker att vi har vidtagit åtgärder. Det jag kan vara självreflekterande till är att de borde ha vidtagits mycket tidigare.  

Nu får förvaltningschefen sluta med ett stort avgångsvederlag. Varför?

– Det här är en uppgörelse efter en bedömning vi gjort om att det är det bästa för båda parter. 

Många ställer sig då frågan – man kan alltså göra bort sig och sedan få betalt för det?

–  Det är svårt att gå in på arbetsrättsliga principer. Min bedömning är att alternativa åtgärder hade kostat kommunen betydligt mer, så det här var det bästa vi kunde göra, säger Kristina Sundin Jonsson.  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa