”Det är jäv så det dundrar om det”

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. ”Det skapar ju även problem för själva förvaltningen. Problem de hela tiden tvingas hantera. Vem ska bevilja sambons semester, vem ska sätta hennes lön?”, säger han.
Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. ”Det skapar ju även problem för själva förvaltningen. Problem de hela tiden tvingas hantera. Vem ska bevilja sambons semester, vem ska sätta hennes lön?”, säger han.

”Om chefen deltar i handläggningen är det inte bara misstänkt jäv, då är det jäv så det dundrar om det.” Det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, om Anders Bergströms involvering i rekryteringen av sambon.

Skellefteå 24 november 2020 13:49

Norrans granskning visar att förvaltningschefen Anders Bergström, trots att han påstår att han ”klivit av”, ändå deltar i rekryteringsprocessen. Han var exempelvis den som höll i samverkan med facket angående tjänsten. 

Han medger att det kan se olämpligt ut, men tycker inte att han begått ett formellt fel. Vad säger du?

– Det är inte så jäkla svårt egentligen. Om han är jävig så ska han inte delta i handläggningen av ärendet. Om han samverkar med facket så deltar han i handläggningen. Så ett formellt fel, det är precis vad han begått och det bryter mot Kommunallagen, säger Olle Lundin. 

Relationen har dock varit ”allmän känd”, enligt både kommundirektör och HR-chef. Inte heller har de fackliga representanterna opponerat sig – i vart fall inte i protokoll. 

Om ingen är kritisk – är det fortfarande jäv?

– Ja, jäv är det hur som helst, att ingen gjort något åt det är en annan sak. 

Vad borde han ha gjort?

– Han skulle gått så långt bort i kommunens lokaler som han kan komma, han skulle ha sett till att han inte var i närheten av ärendet.

Förvaltningschefen får även ta del av mejl med frågor angående tjänsten. Är det ok?

– Nej, det är det inte.

Även om mejlen inte är från sambon, och bara rör faktauppgifter?

– Men det är fortfarande en del av handläggningen, den som han ska hålla sig borta från. 

Chefstjänsten är ju en del av hans förvaltning, är det inte svårt för honom att inte ha något alls med saken att göra?

– Jo, det är ju precis det det är. Just därför kan det vara klokt att helt låta bli att anställa en sambo. Det skapar ju även problem för själva förvaltningen. Problem de hela tiden tvingas hantera. Vem ska bevilja sambons semester, vem ska sätta hennes lön?

Det är en avdelningschef som sätter hennes lön, inte förvaltningschefen.

– Jaha, vem sätter den chefens lön då? Personen är troligtvis i beroendeförhållande till förvaltningschefen. Föreställ dig att hen inte beviljar sambon en extra semestervecka, och så blir förvaltningschefen sur. 

Själva misstanken om jäv är problematiskt, menar du? 

– Ja, men här känns det ju uppenbart vad det handlar om. Det är inte misstänkt jäv, det är jäv så det dundrar om det. Och vad är det egentligen? Det är korruption. När en person med makt inser att han kan anställa sin sambo och få två chefslöner i familjen, så praktiskt. 

Jäv

Jävsreglerna i kommunallagen gäller för förtroendevalda, ledamöter och tjänstemän. Enligt dessa får man inte delta i handläggningen av ett ärende ”som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.”

Den som misstänker jäv inom en myndighet kan anmäla detta till JO. Förhållandet bör inte vara äldre än två år. JO:s utredning utmynnar i ett beslut där kritik kan riktas mot myndigheten. 

Källa: Kommunallagens och jo.se.   

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa