Norran sänder morgonmötet om landsbygdsutveckling

Morgonmötet den 5 februari har temat "Livskraft i Skellefteås omland" och precis som senast kommer mötet att kunna ses på norran.se.

Ann-Helen Bågesund Marklund deltar vid Morgonmötet på fredag.

Ann-Helen Bågesund Marklund deltar vid Morgonmötet på fredag.

Foto: Lennart Enkvist

Skellefteå2021-02-04 10:00

Lars Hedqvist, planchef på Skellefteå kommun, berättar om de möjligheter som finns utanför centralorten och om de nya landsbygdsplaner som håller på att tas fram.

Örjan Berglund, serieentreprenören i Jörn, berättar vad det som ska bli ”en av Skandinaviens mest intressanta platser” och Fredrik Andersson, koncernchef på Contractor, berättar om deras satsning på lägenheter i Byske och om ägarskapet av Jörnträhus.

Ann-Helen Bågesund Marklund, Marklund Mäkleri, berättar om satsningen på glesbygden och vad de ser håller på att hända där.

Mötet kommer att vara helt digitalt och går att se på norran.se och näringslivskontorets facebooksida från kl 8.00 den 5 februari.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!