Facket om sin roll – ”Visst kan vi vara självkritiska”

Mikael Johansson, Lärarförbundet: ”Vid anställning av nära relationer kan det vara bättre att helt undvika situationen än att försöka hantera dem”, säger han.
Mikael Johansson, Lärarförbundet: ”Vid anställning av nära relationer kan det vara bättre att helt undvika situationen än att försöka hantera dem”, säger han.

Fackliga representanter satt med då förvaltningschefen presenterade sin sambo som aktuell för nya chefstjänsten. Men någon kritik framfördes inte. ”Visst kan vi vara självkritiska”, säger Mikael Johansson, Lärarförbundet.

Skellefteå 9 december 2020 08:00

Norran har i ett flertal artiklar berättat om tidigare förvaltningschef Anders Bergström och hans involvering i rekryteringen av sambon. I fredags fick han lämna sitt uppdrag. En försvårande omständighet var att Anders Bergström, trots att han påstår att han klev av, var den som förde arbetsgivarens talan och föreslog sambon för tjänsten. I protokoll från dessa möten framgår ingen kritik från facket.  

– Det här är naturligtvis något vi diskuterat i efterhand, hur saken hanterades. Men vi upplevde att det var tydligt att han inte hade ansvaret, utan att någon av de andra arbetsgivarrepresentanterna i gruppen tog över ansvaret, säger Mikael Johansson, Lärarförbundet.

Men arbetsgivarrepresentant var just Anders Bergström. Något som framgick i Norrans granskning. 

– Ja, och det borde ha funnits en representant som tog över. Det borde ha varit tydligt rent formellt, det är sådant vi får titta på mer framöver. Visst kan vi vara självkritiska, säger han.

Både han och Ingrid Boström, Vision, understryker att det är arbetsgivaren som anställer. Facket är endast en samverkanspart. Ingrid Boström poängterar att ärendet egentligen blev fel redan två år tidigare, då sambon först anställdes.   

– Nu fanns hon i organisationen redan, på en chefstjänst där hon redan jobbade med delar av det som skulle ingå i tjänsten. Hon var den mest meriterade av de sökande. Eftersom det riskerade att bli övertalighet förordade vi intern rekrytering, säger hon. 

Inte heller tycks facket ha protesterat när den tidigare grundskolechefen fick två långa vikariat, tjänster som inte utannonserades. 

Varför protesterar ni inte?

– Vi accepterade det delvis för att det var bråttom att komma igång och hon var väl insatt i organisationen. Men sett i backspegeln, visst borde tjänsterna ha annonserats ut, säger Ingrid Boström. 

Hon kände dock inte till att grundskolechefen tidigare fått lämna ett chefsjobb efter jäv.

– Det fick jag kännedom om via Norran, säger hon.

Mikael Johansson beskriver facklig samverkan som lösningsorienterad – ”ibland för mycket.” 

– Vi söker ofta lösningar, men vi måste lära oss att ibland kanske man inte kan hitta en lösning. Ibland, som vid anställning av nära relationer, kan det vara bättre att helt undvika situationen än att försöka hantera dem, säger han. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa