Efter Norrans granskning – jäv ska utredas externt

Skellefteå kommun tillsätter en extern utredning för att undersöka det jäv och misstänkta jäv Norran rapporterat om.
Skellefteå kommun tillsätter en extern utredning för att undersöka det jäv och misstänkta jäv Norran rapporterat om.

Skellefteå kommun tillsätter nu en extern utredning för att undersöka den jävsproblematik på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad, UTB, som Norran granskat.

Skellefteå 26 november 2020 13:34

Utredningen ska undersöka om jävsproblematiken är ”ett kulturellt betingat fenomen eller om det rör sig om enstaka fall”, enligt pressmeddelandet. 

Norran avslöjade i tisdags att Anders Bergström, förvaltningschef, var delaktig i rekryteringen av sin sambo som fick en topptjänst i hans förvaltning. Han hade alltså inte, vilket kommunen hävdat tidigare, ”klivit av.”

Professor Olle Lundin, expert på Kommunallagen, beskrev chefens inblandning så här: ”Det är inte bara misstänkt jäv, det är jäv så det dundrar om det.”

I ett första pressmeddelande meddelade kommunen att förvaltningschefen själv skulle göra en översyn av organisationen – vilket dagen efter rättades av kommunen. Han skulle inte delta i utredningen, den skulle istället skötas av bland andra personalchefen och kommundirektören. Nu vidtas ytterligare en åtgärd – en extern utredning ska också genomföras för att undersöka om jävsproblematiken på UTB är ett kulturellt fenomen eller rör sig om enstaka fall.

Beslutet som fattats av Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, innebär följande: 

Utredningen ska undersöka om jävsproblematiken är kulturellt betingad eller handlar om enstaka fall.

undefined
Kristina Sundin Jonsson är kommundirektör vid Skellefteå kommun. ”Skellefteås invånare ska ha högt ställda förväntningar på kommunens chefer. De ska kunna vara säkra på att våra processer fungerar och att allt går rätt till när det gäller rekryteringar”, säger hon.

Personalchefen gör i samarbete med kommunjuristen en översyn av organisationen på förvaltningen för arbetsmarknad och utbildning för att utifrån aktuella fall förhindra att jäv förekommer framöver.

Kommunen planerar också utbildningar i jävsfrågor i hela organisationen.

Även rekryteringsprocesser ses över. 

– Jäv ska inte förekomma i Skellefteå kommun. Och för att verkligen gå till botten med problemet vill vi att en extern expert utreder frågan ordentligt. Förtroendet för det offentliga skadas när sådant här inträffar. Det är allvarligt och kräver kraftfulla åtgärder, säger Kristina Sundin Jonsson.

Den externa utredaren anlitas i dagarna och utredningen påbörjas strax därpå. 

– Skellefteås invånare ska ha högt ställda förväntningar på kommunens chefer. De ska kunna vara säkra på att våra processer fungerar och att allt går rätt till när det gäller rekryteringar. Därför är det av största vikt att vi påbörjar arbetet omgående och vidtar alla åtgärder som krävs för att återuppbygga förtroendet.

– De pågående utredningarna och granskningarna har visat att såväl arbetet som kunskapen kring jäv behöver förstärkas på många olika sätt, säger Kristina Sundin Jonsson. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa