Så vill Umeå Spelberoendeförening hjälpa Skelleftebor: ”Vi vill visa att det finns hjälp”

Umeå Spelberoendeförening har planer på att starta verksamhet i Skellefteå: ”Vi börjar med en föreläsning i Skellefteå för att visa att det finns hjälp”, säger Omid Rezvani.

17 november 2015 06:15

Han är ordförande i Umeå Spelberoendeförening, som han själv startade 2007. Han har personlig erfarenhet av spelmissbruk och ville göra någonting för att hjälpa andra som drabbats.

Vill starta i Skellefteå

Nu vill Umeå Spelberoendeförening etablera sig i Skellefteå och på tisdagskvällen håller föreningen en föreläsning i Skellefteå om spelberoende.

Enligt Folkhälsonämndens senaste statistik har 0,3 procent av Sveriges befolkning så svåra problem att de behöver omedelbar hjälp för sitt spelberoende. Två procent har allvarliga problem och fem till sex procent ligger i riskzonen för att bli spelmissbrukare.

Omid Rezvani säger att spelmissbruk får enorma konsekvenser för många.

– Vårt största fokus är spelmissbruk som handlar om pengar, men de som söker hjälp för skärmberoende, alltså dataspelmissbruk, ökar också i antal hela tiden.

Föreläsningen i Skellefteå nästa vecka handlar bland annat om:

Hur många som drabbas.

Vilken hjälp som finns att få.

Föreningens verksamhet i Norrland.

Hur skamfyllt är spelmissbruk?

– Det är mycket skamfyllt och det är ett dolt missbruk. Det luktar inte och syns inte, men det får enorma konsekvenser för alla inblandade, säger Omid Rezvani.

Umeå Spelberoendeförening vill se sig som ett komplement till öppenvården Oden, som finns i Skellefteå och erbjuder hjälp för bland annat spelmissbruk. Även anhöriga till drabbade är välkomna där.

– Vi vill visa att vi som fristående förening även finns som hjälp och stöd för personer med spelmissbruk och deras anhöriga, säger Omid Rezvani.

 

Det är mycket skamfyllt och det är ett dolt missbruk. Det luktar inte och syns inte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa