Så gör rosa bandet gör skillnad

Rosa bandet har nu funnits i 13 års tid. Med olika design, vart och ett med ett enkelt, men fungerande meddelande. Kvinna, bröstcancer, och en vädjan att hjälpa till med bekämpningen av den fruktade sjukdomen.

8 oktober 2015 11:00

Många kända namnhar stått bakom designen av det rosa bandet. I år är det arkitekterna Claesson Koivosto Rune som stått för mönsterskapandet. Namn som förekommit i samband med design av tapeter, möbler och hus. Så sent som i år vann de prestigefyllda Bruno Mathsson-priset.

Av de 430 miljonerna som cancerforskningen avsatte 2014, gick 65 miljoner till bröstcancerrelaterad forskning. En dubbling på tio år av de medel som satsas.

Och det pågår forskning.Man vill framför allt satsa på forskning kring skräddarsydda behandlingsmetoder vid bröstcancer, det vill säga rätt behandling till rätt patient. Även forskning kring hur man ökar livskvaliteten hos patienter med bröstcancer, bland annat genom lindrigare behandlingsmetoder och effektiva stödåtgärder.

1951 startade cancerfonden. Då hette den Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande. Med från starten var forskarna och professor emeritus Eva och George Klein.

Paret har inte slutat med sin forskning. Tvärtom. Eva Klein är fortfarande verksam som forskare på Karolinska Institutet och tänker vara det livet ut.

– Vi har arbetat tillsammans hela livet. Jag har behållit vissa inriktningar, medan han har gått vidare. I hans forskning handlar det mera om att man inte längre ser cancerceller som en enhet, utan man tittar på omkringliggande vävnad. Cellerna där har något att säga. Antingen stimuleras de eller hindras, berättar hon.

Beträffande Evas egen forskning handlar det om studier av ett virus som orsakar cancer.

– Det finns i många tumörer, dock mycket sällan i bröstcancer.

Pengar är viktigt för forskningen. För att forskare som håller på ska kunna fortsätta men också för att sådana som det erfarna paret Klein ska kunna handleda yngre forskare.

Vilken betydelse har kampanjen rosa bandet, för er forskare?

– Väldigt stor betydelse. Pengar behövs, här i Sverige finns många duktiga forskare, allt baseras på forskning, även vården. Och det kostar oerhörda pengar. Pengar behövs verkligen!

Sedan Cancerfonden grundades 1951 har drygt 8 miljarder kronor delats ut till svensk cancerforskning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa