Rustar för manifestation på torget: ”Vi ska hjälpa vårdpersonalen att få gehör”

Den 4 september har utsetts till nationell protestdag och i fler än 20 städer kommer allmänheten sluta upp för vården i allmänhet och vårdpersonalens arbetssituation i synnerhet. I Skellefteå sker manifestationen på Möjligheternas torg. ”Det här behöver inte vara en engångsföreteelse”, säger Jenny Johansson.

19 augusti 2016 18:00

Hon ingår i arrangörsgruppen, som utgörs av samma kärna som tidigare i sommar ordnade manifestationen som bildade en mänsklig ringrunt Skellefteå lasarett.

– Vi jobbar för fullt med programmet i arbetsgruppen just nu och det vi koncentrerar oss på just nu är att få talare som representerar vårdpersonal, patientföreningar och andra intressenter. Vi vill också bjuda in personer som representerar näringslivet för vi anser att en fungerande sjukvård är av avgörande betydelse för att regionen ska växa och att folk ska vilja komma hit och bo här. Vårt arbete ska förhoppningsvis mynna ut i en bra talarlista, säger Jenny Johansson.

Parollen för manifestationerna nationellt sett är ”Slut på rean – en annan vård är möjlig” och tanken är att 4 september kan bli en återkommande manifestationsdag för vården så länge det behövs.

– Vårdpersonalen påtalar sin situation for döva öron och syftet är att bryta tystnaden. Vi ska hjälpa vårdpersonalen att få gehör i ett större sammanhang, det ska bli ett större engagemang överhuvudtaget för sjukvården i Sverige och för sjuksköterskors och den övriga vårdpersonalens arbetsmiljö. I slutändan handlar det om patienter och överlevnad, säger Jenny Johansson.

Här i Skellefteå handlar det också om att på nytt belysa situationen på Skellefteå lasarett.

– Även om det är vårdpersonalens arbetsförhållanden som står i fokus nu, så har det en betydelse för Skellefteå lasarett att stärka vården och öppna upp vårdplatser och göra det till en attraktiv arbetsplats och det får vi inte glömma, säger Jenny Johansson.

Manifestationen äger rum klockan 14, samma klockslag som i övriga landet, och arrangörsgruppen hoppas på stor uppslutning på Möjligheternas torg.

– Det här ligger i allmänhetens intresse och är inte bara till för vårdpersonal, allmänheten ska ju komma och visa sitt stöd också, säger Jenny Johansson.

TV: Flera hundra slöt upp – bildade mänsklig ring runt Skellefteå lasarett
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa