Riktlinjer kring CWD saknas hos slakterier

Med bara veckor kvar till sarvslakten, brinner det i i knutarna på renslakteriet i Arvidsjaur. Det finns nämligen ännu inga rekommendationer för hur man ska hantera CWD-testerna.

22 augusti 2019 15:08

När det är som högst tryck på produktionen innanför väggarna på renslakteriet i Arvidsjaur, hanterar man 350 djurkroppar per dag. Några gigantiska kylrum där man kan hänga djur i uppemot en vecka i väntan på provresultat finns inte.

– Rutiner för descinficering har vi redan, även spårning av kött. Problemet blir förvaring, och hur det ska lösas vet vi inte ännu, säger vd:n Roland Sandgren.

Han berättar att en utsänd från Jordbruksverket varit på platsbesök och tittat på förutsättningarna.

– Men det börjar vara i sista sekunden nu. Slakten drar igång om tre veckor, och vi har inte fått några rekommendationer ännu. Klart är i alla fall att ett så omfattande CWD-test kommer leda till merkostnader, och man vill ju också att alla slakteriet ska få samma förutsättningar så att inte detta landar i en ofördelaktig konkurrenssituation för någon.

Maria Cedersmyg på Jordbruksverket bekräftar att det ännu inte finns några riktlinjer färdiga.

– Men vi jobbar intensivt med det. Vi försöker lista ut hur vi på bästa sätt kan genomföra detta utan att förstöra hela produktionslinjen för företagen. Varje slakteri har olika förutsättningar, och det kommer bli skräddarsydda lösningar för varje ställe.

Man jobbar utifrån förutsättningen att man i bästa fall har provsvaren inom en vecka. I det tuffaste fall kan det innebära att Arvidsjaurs slakteri måste kunna hänga och förvara uppemot 2000 renkroppar samtidigt i väntan på provsvaren.

Och om slakterierna vägrar?

– Då får staten gå in och se till att de klarar av det. Det här är inte tvingande, men eftersom provtagningen är så omfattande är vi beroende av allmänhetens hjälp. I vanliga fall hade man anställt en veterinär som åkt runt och gjort provtagningarna, men när det handlar om frigående djur i den här omfattningen är det omöjligt. Det är inte säkert att vi ror hem att alla slakterier kan börja med provtagningen i år, men vi hoppas det.

Hur länge väntas provtagningen pågå?

– Det beror på och hänger på de praktiska förutsättningarna. Det kan vara så att det här är vårt första provår, och att vi får fortsätta nästa år. Vi kanske får hålla på i ett par, tre år. Det är i alla fall inte sista hösten, så mycket vet vi. Om man anar att bilden kan bli tuff att smälta, kanske man inte vill måla upp hela bilden på en gång. Då riskerar man att skrämma och avskräcka folk i onödan, säger Maria Cedersmyg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sofie Abrahamsson

Ämnen du kan följa