Regeringen JO-anmäls om skoterförbud

Alla berörda intressen hos den samiska minoriteten fick inte komma till tals när beslut om skoterförbud togs, det menar Jakt- och fiskesamerna som JO- och DO-anmält både regeringen och länsstyrelsen. Det skriver Norrbottens Media.

30 augusti 2019 09:00

Regeringen fattade inför påsken i vintras beslutet att ändra vilka områden som de tillfälliga skoterförbuden i Kiruna skulle gälla. Det innebar att regeringen ändrade beslutet som Kiruna kommun fattat rörande områdena. Regeringsbeslutet från Miljödepartementet inkom skärtorsdagen den 18 april undertecknat av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och Lina Österberg på miljödepartementets miljöprövningsenhet. Nu har Jakt- och fiskesamerna som till regeringen lämnat ett yttrande innan beslutet togs, anmält Amanda Lind, regeringen och länsstyrelsen i Norrbottens län till både justitieombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen.

– Vi känner oss less på att vi samer som inte är medlemmar i samebyarna inte får väga in när sådana här beslut fattas, säger Håkan Jonsson, partiledare för Jakt- och fiskesamerna.

I anmälan så hänvisar Jakt- och fiskesamerna till Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, bland annat den femte paragrafen där det framgår att "förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor".

– Vi har en minoritetslagstiftning där det finns krav på att ha en konsultation där man ska ta hänsyn till våra frågor. Detta är ju ett typexempel där man kör över kommunen som ju haft en dialog med oss och andra intresseorganisationer, säger Håkan Jonsson.

Han förklarar att ett skoterförbud påverkar de icke-renskötande samerna på ett sånt sätt att kulturvärden riskerar att gå förlorade.

– Kärnan är att vi måste trygga och värna vår kultur, där ingår allt ifrån rennäring till jakt och fiske, att kunna ta sig ut i naturen för att hämta slöjdvirke och att kunna berätta historierna om våra marker.

I grunden till anmälan ligger också ett beslut från partiets årsmöte att Jakt- och fiskesamerna, som är största partiet i sametinget, ska arbeta mer aktivt mot det som de uppfattar som diskriminering av myndigheter.

– Vi måste visa att vi finns på ett tydligare sätt och vi har försökt på andra sätt, nu måste vi ta till mer drastiska åtgärder.

Att även länsstyrelsen anmälts rör det beslut som fattades om att tillåta Girjas sameby det ansökta skoterförbud som sträckte sig över kommungränsen mellan Gällivare och Kiruna, primärt i området runt Kebnekaise.

Amanda Lind är föräldraledig och i hennes ställe ger statssekreterare Gunvor G Eriksson en skriftlig kommentar:

”Regeringen fattade i våras ett beslut som innebar vissa ändringar i kommunens beslut att begränsa var skotrar fick framföras i Kiruna kommun med hänsyn till de störningsmoment skotertrafik kan medföra under renarnas känsliga kalvningsperiod. I beslutet vägdes olika intressen, däribland de åsikter som framförts av jakt- och fiskesamerna.”

Fotnot: Att Amanda Lind undertecknade regeringsbeslutet berodde på att Isabella Lövin (MP) inte var närvarande vid det berörda regeringssammanträdet. Därmed var Amanda Lind föredragande för frågan och skrev under beslutet.

Thomas Lövgren/Norrbottens Media

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa