Piteå drabbas hårt: ”Det känns oerhört tungt”

Arbetsförmedlingen i Piteå läggs ner enligt det förslag som presenterades under torsdagen. "Det känns som en stor sorg", säger Stefan Ahlenius, skyddsombud.

28 mars 2019 16:34

Personalen fick det tunga beskedet under torsdagsmorgonen.

– Det är jättetråkigt, det känns som en stor sorg att det ska läggas ner. Men sedan får man komma ihåg att det bara är ett förslag, inget färdigt beslut. Hur det kommer att bli framöver vet vi inte ännu, man lever på hoppet ännu, säger Stefan Ahlenius, skyddsombud för arbetsförmedlingen i Norrbotten och Västerbotten.

Han var med på personalmötet på morgonen, men hade sedan hunnit åka till Arvidsjaur när PT pratade med honom via telefon.

Hur var reaktionerna på mötet?

– Stämningen var så tung att man kunde skära i den. Det kommer ta tid för folk att smälta detta.

Arbetsförmedlingen i Piteå hade bara öppet för bokade besök under torsdagen, få av de anställda ville stanna och prata.

– Det känns deppigt, det är tråkigt för oss som jobbar och för hela Piteå kommun. Att en kommun av Piteås storlek inte kommer att ha en arbetsförmedling, säger en av dem.

Hur tänker du att det blir för egen del?

– Jag har jobbat länge, man kanske får jobba på arbetsförmedlingens kundtjänst i Luleå istället, kundtjänsten i Arvidsjaur känns för långt borta.

– Det känns oerhört tungt såklart, säger Carol Hansson, chef för arbetsförmedlingen i Piteå och Älvsbyn vars telefon började ringa oavbrutet när hotet om nedläggning blivit offentligt.

Hon menar att det nu dels handlar om hur verksamheten ska bedrivas med bland annat kontakten med kommunen, försäkringskassan och andra aktörer.

– Blir förslaget verklighet kommer det innebära stora förändringar av vårt arbetssätt.

Dels handlar det också om övertaligheten. På arbetsförmedlingen i Piteå jobbar i dag 35 personer, på arbetsförmedlingen i Älvsbyn sju.

På de orter där kontoren läggs är det sagt att personalstyrkan ska minskas med cirka 25 procent.

– Då borde det bli kvar ungefär 30 personer i Piteå och Älvsbyn, säger Carol Hansson som dock menar att personerna kommer att ha sin anställning på någon annan ort, exempelvis i Luleå.

Även på chefsnivå kommer arbetsstyrkan att minska.

– Fyra anställda har redan klart med andra jobb, vi får se hur många som blir uppsagda i slutändan, säger Carol Hansson som själv går i pension till sommaren.

Klart är att man kommer att följa en turordningslista där de med kortast anställningstid får gå först.

– Det vi väntar på nu är något form av besked om vad som gäller, säger Carol Hansson som poängterar att det än så länge bara handlar om ett förslag.

Var det ett väntat förslag?

– Både och, det har funnits två alternativ. Ett är att Piteå blir kvar, men samtidigt var det i små och mellanstora städer som ligger i nära anslutning till större orter där kontor riskerade att läggas ner. Luleå ligger fem och en halv mil bort efter E4 från Piteå.

Klart är att de arbetssökande i framtiden i större utsträckning ska sköta sina kontakter med arbetsförmedlingen via digitala självservicetjänster och ha sitt första möte via chatt, telefon eller video.

– Det kommer bara bli bokade besök när det verkligen behövs, säger Carol Hansson.

Arbetsförmedlingen kommer i samarbeta med Statens Servicecenter eller kommuner hitta lösningar för att vid behov kunna ha personliga möten med arbetssökande och företag även där man inte har egna lokaler. Det kan bli en lösning i Piteå.

Laila Bäckström//Piteå-Tidningen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa