Otrohet och nya värderingar missgynnar S i norr

Väljarna är mindre trogna och värderingarna har förändrats. Det kan förklara Socialdemokraternas tillbakagång i norra Sverige. ”Man kan inte vinna val på tradition och att tänka att det var bättre förr.”

5 oktober 2018 08:00

Det säger Anders Lidström, professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, som föreläste om valvindar för journalister.

Norran har tidigare berättat om hans forskning kring Socialdemokratiskt stöd i Övre Norrland. Den visar bland annat att Skellefteborna före valet var 12 procent mer socialdemokratiska än vad man skulle kunna förutspå utifrån de strukturer som finns i samhället.

Det är bra för demokratin eftersom den blir starkare då individer tar självständig ställning

Årets valresultat, där Socialdemokraterna gått sämre i några av sina starkaste regioner än i de svagare, visar på ett trendbrott. Samtidigt gjorde Moderaterna bra val i Norr- och Västerbotten, medan de gick sämre i storstadsområdena.

– Det kan vara början på en förändrad roll för Norrlands Socialdemokrater, säger Anders Lidström.

Varför Moderaterna gick sämre i storstäderna har han ingen teori kring än.

– Kanske kan bygget av Nya Karolinska spela roll i Stockholm, säger han.

Han spekulerar i att orsaken till Socialdemokraternas tillbakagång i norr beror på förändringar av kultur och värderingssystem, och hur man klarat att utveckla sin politik i övergången från industri- till kunskapssamhälle.

Väljer mer själv

Bland annat har det skett förändringar när det gäller partitroheten. I norr har partitroheten gentemot S traditionellt varit stark. För drygt 50 år sedan var 65 procent av de svenska väljarna partitrogna jämfört med 25 procent vid mätningar 2014.

– Man tar numera mer självständig ställning vid valen. De yngre generationerna uppmanas också i större grad att själva göra ett val. Det är bra för demokratin eftersom den blir starkare då individer tar självständig ställning, säger Anders Lidström.

De måste förstå att det är ett parti av åtta och att de måste presentera en attraktiv politik.

En tydlig trend är också att väljarna i större utsträckning tar olika ställning i de olika valen: riks-, landstings- och kommunvalet. Det syns även på de lokala valresultaten.

– Vi tror detta kommer att fortsätta framöver. Och nu när landstinget ombildas till region kommer förmodligen de regionala utvecklingsfrågorna att bli ännu mer politiserade än tidigare, säger Anders Lidström.

Han pekar på att Socialdemokraterna nu har en stor utmaning framför sig.

– De måste förstå att de är ett parti av åtta och att de måste presentera en attraktiv politik. Moderaterna och Centerpartiet har också förändrats, och nu går Socialdemokraterna igenom detta, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren