Omöjligt att förbjuda eldfängda arbeten

Du får inte grilla, men det är helt okej att köra gnistbildande godståg, svetsa och använda maskiner i skogen. Det saknas lagstöd för att förbjuda annat än eldning, enligt MSB.

27 juli 2018 12:28

Sedan i onsdags rekommenderar MSB länsstyrelserna att införa totalt eldningsförbud i alla län. De flesta har också gjort det - ingen får elda eller grilla, ens på sin egen tomt.

Men kanske kan en och annan undra varför annat som kan orsaka bränder inte förbjuds.

Den stora skogsbranden i Västmanland orsakades av en skogsmaskin som arbetade med markbearbetning. Sedan dess har visserligen skogsbranschen tagit fram strikta regler för både riskbedömning och åtgärder i skogen, men skogsbruk innebär fortfarande risker. Stora, tunga godståg kan också ge gnistor vid bromsning, eller om ett hjul låser sig, och arbeten som svetsning och markarbearbetning kan ge gnistor som kan tända fyr när det är så extremt torrt.

Går inte att utvidga lagen

Frågan är om det är möjligt att förbjuda även annat som kan orsaka brand. Nej, svarar MSB:s jurist Torkel Schlegel. Det finns inget lagstöd för ett utvidgat förbud, förklarar han.

– Lagen om skydd mot olyckor innebär att länsstyrelser och kommuner har fått ett bemyndigande att införa förbud mot "eldning och liknande förebyggande åtgärder". Det finns också en straffbestämmelse för den som bryter mot förbudet, berättar han.

Att utvidga detta till att gälla också annat som kan orsaka bränder skulle leda för långt, konstaterar han. Att glida på det skulle innebära allvarliga brott mot det som på juristspråk kallas legalitetsprincipen, det vill säga att straffbestämmelser måste ha ett tydligt lagstöd, förklarar han.

Viktig rättsprincip

– Vi kan inte bara hitta på olika förbud, det är en viktig rättsprincip. Vi har tyckt att "liknande" är sådant som att till exempel bränna ogräs med gasolbrännare, men inte att exempelvis köra tunga godståg som kan ge gnistor, eller att köra skogsmaskiner som kan orsaka brand.

Fast just nu är läget så allvarligt att MSB egentligen skulle önska sig totalstopp för allt som kan orsaka bränder.

– Vi vill ju egentligen inte att man bedriver någon verksamhet som kan orsaka brand, men vi kan inte förbjuda det, säger Torkel Schlegel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT

Ämnen du kan följa