Oklart vad som gäller kring fiskekorten

Vad gäller egentligen kring fiskekorten i Byskeälven? Har Sveaskog rätt att sälja egna fiskekort? Inte ens juristerna på länsstyrelsen i Västerbotten vet säkert vad som gäller. Konflikten beskrivs som ”unik i sitt slag”.

31 maj 2019 06:15

– Det finns en skrivelse i stadgarna som säger att Domänverket, alltså nuvarande Sveaskog, har rätt att sälja fiskekort. Så utrymmet finns ju där, säger Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent och får medhåll av juristen Tina Risberg.

– Vi gör dock inga generella tolkningar av stadgarna. Ett sätt att få svar, om man inte kan komma överens, är om det blir en civilrättslig prövning i domstol. Men det kan innebära en ekonomisk risk och är inget vi uppmuntrar till, säger hon.

Hur ser ni på konflikten som uppstått kring fisket i Byskeälven?

– Det är en jätteolycklig situation som uppstått. Jag skulle säga att för att vara Västerbotten så är detta unikt, fisket brukar vara förskonat från större konflikter, säger Ulf Carlsson.

Vad ska man som sportfiskare göra när läget är så här oklart?

– Man måste ju lita på den som säljer fiskekortet, att den vet vad som är rätt och fel. Sedan kan man ju tycka att om någon anser att ett fel begåtts så är det ju i så fall inte den som köpt kortet som gjort fel utan de som sålt det.

Som Norran berättat tidigare har Sveaskog ansökt om att få gå ur fiskevårdsområdet, alternativt att det löses upp, vilket Länsstyrelsen sagt nej till. Beslutet är överklagat.

Sveaskog har även ansökt om att få ha egna tillsynspersoner, vilket Länsstyrelsen väntas ta beslut om i juni.

– Vi tittar dels på vilket behov som finns, dels på om personen som föreslås är lämplig. Exakt hur vi ska göra behovsbedömningen i det här fallet är inte klart ännu, säger Mikael Esberg, jurist på Länsstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Christoffersson

Ämnen du kan följa