Ny politisk organisation på gång i Malå

Malå ska få en ny politisk organisation. Förslaget är att nämnderna skrotas och ersätts av utskott.

7 juni 2019 10:00

Frågan har utretts av en beredningsgrupp som består av kommunfullmäktiges ordförande och representanter för alla partier i fullmäktige.

Gruppens förslag är att det bildas tre utskott under kommunstyrelsen: allmänna utskottet, sociala utskottet och utbildningsutskottet.

Samtidigt slopas de befintliga nämnderna omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

När frågan var upp i kommunstyrelsen blev beslutet att jobba vidare med underlaget och ta fram en konsekvensbeskrivning. Men enligt kommunalrådet Lennart Gustavsson (V) finns det en bred politisk enighet om att gå vidare på den inslagna vägen.

– Fördelen är att man kan få en större gemensam syn på kommunens verksamhet. Man undviker att det uppstår omsorgspartier, skolpartier och liknande, säger han.

Kommer det här att spara pengar?

– Min bedömning är att vi kommer att göra det, även om det inte är det huvudinriktningen. Vi är i alla fall rörande överens om att det inte ska bli dyrare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa