Norrans kommentarsregler

Detta gäller i Norrans kommentarsfält.

Norrans kommentarsregler 12 januari 2022 09:15

I Norrans kommentarsfält på norran.se, Facebook och Instagram kan du uttrycka dina reflektioner och reaktioner på artiklarnas och inläggens innehåll och vara med i diskussionen om olika aktuella ämnen. Du kan dela med dig om hur du själv uppfattar eller upplever saker och ting, ge oss tips och mer information och heja på eller säga emot andra. 

Kommentarerna får inte strida mot Norrans publicistiska policy. Vid brott mot denna tas din kommentar bort och vid upprepade överträdelser kan du blockeras från att kommentera. 

Tänk därför på att alltid hålla en saklig och hövlig ton och bemöta andra med respekt, även om du inte håller med dem.

Kommentarsregler

I kommentarsfälten tillåter vi inte:

• Förtal, namngivningar och utpekanden

• Hot, hat, hån eller generaliserande uttalanden om olika grupper i samhället

• Hot, hat och hån mot politiker, tjänstepersoner eller journalister

• Rasistiska, sexistiska, homofobiska och transfobiska uttalanden

• Personliga påhopp eller skuldbeläggande av individer 

• Angrepp med okvädningsord som ”idiot”, ”nazist”, ”clown” etc.  

• Brottsuppmaningar eller uppvigling 

• Påståenden eller spekulationer som kan vara hälsofarliga eller på andra sätt skadliga för andra att ta del av

• Länkar till innehåll som kan vara hälsofarliga eller på andra sätt skadliga för andra att ta del av

• Kontroversiella ”faktapåståenden” som inte kan beläggas

• Delande av upphovsrättsskyddat material 

• Drog- och våldsbejakande innehåll

• Pornografiskt innehåll

• Spam/en stor mängd kommentarer med liknande innehåll

Kommentarer som är off topic, det vill säga inte rör ämnet som originalinlägget handlar om, tas också bort.

Kommentarerna på norran.se modereras av Ifrågasätt på uppdrag av Norran. I våra övriga kanaler är det ansvarig webbredaktör som har tolkningsföreträde till riktlinjerna och bedömer vilka kommentarer som kan godkännas och inte. Olika individer kan göra olika bedömningar. I slutändan är det alltid ansvarig utgivare som beslutar om vad som kan och ska publiceras i våra kanaler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Insändare: Ge driftstöd till tidningar som gör sin samhällsplikt

Ge driftstöd till tidningar som gör sin samhällsplikt

Journalistprofil från Skellefteå har avlidit

Journalistprofil från Skellefteå har avlidit
Visa fler
Ämnen du kan följa