Nattis finansiering fortsatt ett frågetecken

Många turer i frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid kommer bli ännu fler. Hur nattis ska finansieras är ett frågetecken som bara växer i takt med att utredningen pågår.

8 maj 2019 13:50

Att Arvidsjaurs kommun, likt så många andra i Norrbotten, står inför tuffa ekonomiska år är bara att konstatera. Det finns inga pengar över, inga lönnfack i djupa fickor som innehåller någon extra miljon man inte redan räknat med.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har vid årsskiftet via ordförande Kristina Taimi äskat om full kostnadstäckning av kommunfullmäktige för verksamheten, när man menar att den inte längre ryms inom den egna budgetramen och skulle innebära att icke lagstadgad verksamhet inkräktar på den kommunen är ålagd att tillhandahålla.

På tisdagens kommunstyrelsesammanträde hade man att behandla det sedan i februari redan återremitterade ärendet gällande kostnadstäckningen. Förslaget från KS arbetsutskott var att avslå begäran när inga ytterligare pengar finns att anslå, på grund av minskade skatteintäkter och generella bidrag.

Jens Eliasson (L), vice ordförande i BUN, luftade sina tankar:

– Vi behöver nattis som koncept. Krasst är det så att om vi inte skjuter till pengar måste vi lägga ner, så illa är det.

Han fick medhåll av Lennart Wigenstam (C), som även han sitter i BUN.

– Kommunen är ett företag på många ben. Ta flygplatsen till exempel, den är viktig för oss och där har kommunen ställt upp med pengar varje år. Vi måste se några år framåt och vara rädda om det som kan generera pengar till kommunen, där nattis är ett sådant exempel. Man kan kolla på kulturen, till exempel, som svällt något enormt genom åren. Den är inte heller lagstadgad.

KS ordförande Sara Lundberg (S):

– Det här är politikens dilemma; att gissa rätt. Det kommer bli till att bryta i alla delar för att få det att gå ihop.

Efter att S ajournerat sig, beslutade KS att återremittera nattis till KS arbetsutskott nästa vecka, för vidare genomgång av ärendet.

Någon som oroar sig för nattis framtid är Elmy Gustafsson. Hennes familj nyttjar nattis för ett barn, 3–4 gånger i veckan varannan vecka.

– Min man jobbar borta varannan vecka, och då är nattis den enda lösningen för oss när vi inte har någon släkt här. Försvinner nattis måste vi fundera på att flytta, och det vill vi inte när vi trivs här. Nattis gör Arvidsjaur till en attraktiv kommun, och jag hoppas att det får vara kvar. Vi vet bara det som skrivs i tidningarna, någon information har vi inte fått från annat håll.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sofie Abrahamsson

Ämnen du kan följa