Nästan var femte man är riskkonsument av alkohol – så här ser det ut i Västerbotten

Nästan var femte man och var åttonde kvinna i Sverige är riskkonsument av alkohol. Det visar uppgifter från Folkhälsomyndigheten.

27 december 2016 10:50

Det är nyhetsbyrån Siren som sammanställt statistiken kring svenskarnas alkoholvanor, som bygger på svar från Nationella folkhälsoenkäten som genomförts bland personer mellan 16 och 84 år under år 2013–2016.

Resultatet ses som ett problem.

– Det är så pass stor del av befolkningen att vi ser det som ett folkhälsoproblem, säger Pi Högberg, sakkunnig på Folkhälsomyndigheten, till Nyhetsbyrån Siren.

Hon förklarar varför det kan skilja sig mellan mäns och kvinnors alkoholkonsumtion.

– De flesta anser att skillnaderna beror på kultur och normer. Det är fortfarande lite stigmatiserat för kvinnor att dricka. Kvinnor med högre utbildning och högre inkomst tenderar dock att dricka mer. Men den skillnaden ser vi inte hos männen, säger Pi Högberg.

I Västerbotten har 13 procent av de som svarat på enkäten uppgett att de dricker så mycket alkohol att det kan vara skadligt för hälsan.

12 procent av de västerbottniska kvinnorna och 14 procent av männen uppgav att de dricker för mycket.

För Norrbottens del är det högre siffror: 15 procent av norrbottningarna riskkonsumerar alkohol, 12 procent av kvinnorna och 18 procent av männen.

Totalt sett finns störst andel riskkonsumenter i Stockholm och Uppsala län. Och minst andel i Kronobergs, Västernorrlands, Västerbottens och Jönköpings län.

– I södra Sverige och storstadsområden finns större tillgänglighet på alkohol. I Norrland har man inte det liberala förhållningssättet som är vanligt i södra Sverige. Även de län med en tradition av frikyrklighet ligger lägre, säger Pi Högberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabeth Eriksson