Marknadschefen: ”Han bestrider det här”

Skebos försök till kontakt med ägaren av restaurang Taj Mahal i Skellefteå har varit förgäves – fram tills nu. Efter en inledande dialog är bostadsbolaget redo att ta saken vidare: ”Vi får se om vi kan hitta en lösning tillsammans eller om det blir en sak för tingsrätten.”

19 oktober 2018 20:30

Jakten på restaurangens ägare började samtidigt som hyresavtalet revs upp. Drygt tre veckor senare har sökandet burit frukt, efter upprepade påtryckningar från Skebo. Bostadsbolaget har bland annat fått koppla in en delgivningsman – vilket är mycket ovanligt.

Efter att ha träffat ägaren är läget fortfarande oförändrat, berättar Skebos marknadschef.

– Vi har inlett en dialog men vi har inte kommit fram till något konkret, säger Anna Ersson.

Hur mottaglig är ägaren?

– Jag kan inte säga så mycket medan processen pågår, men han känner sig pressad.

Bostadsbolaget vill komma överens om ett snabbt avslut istället för att inleda en lång, rättslig process. Ägaren fortsätter däremot att motsätta sig beslutet om uppsägning, enligt Anna Ersson.

– Han bestrider det här, men vi har inte pratat särskilt länge. Vi får se om vi kan hitta en lösning tillsammans eller om det blir en sak för tingsrätten. Vi är beredda att gå dit, säger hon.

På vilket sätt bestrider han beslutet?

– Om det blir en rättslig process så kommer den berörda parten att lägga fram sina yrkanden.

Sedan Taj Mahal-historiens början har kommentarer som ”varför gör Skebo inte bara så här” florerat på Norrans hemsida och Facebooksida. Anna Ersson betonar att de måste förhålla sig till vad hyreslagen säger och agera korrekt genom hela processen.

Hur länge väntar ni innan ni går till tinget?

– Vi behöver inte agera inom någon konkret tidsram, däremot så vill vi göra det här skyndsamt. Vi pressar på, inom rim och reson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Nilsson

Ämnen du kan följa