Marken förorenad på Alderholmen – måste saneras

Markundersökningen på Alderholmen visar att marken måste saneras innan byggnationen kan dra igång.

23 juni 2015 19:56

Höga ythalter av arsenik på cirka 15 gånger riktvärdet för Naturvårdsverkets riktlinjer kring känslig mark har uppmätts. Även bly, kadmium och koppar finns i halter över riktvärdet.

– Jag hade räknat med att vissa delar av området måste saneras. Området har varit ett åkeri, så att det var vissa föroreningar är inget som direkt förvånar mig, säger Peter Norlund, grundare av företaget Norlunds bygg.

Agneta Gustafsson, miljöinspektör vid Skellefteå kommun menar på att det i dagsläget är svårt att säga i vilken omfattning marken är förorenad.

– Den miljötekniska markundersökningen visar på vissa punkter med föroreningar, mer än så vet vi inte i dagsläget. Det kommer att tas nya prover när kvarvarande byggnader börjar rivas, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa