Många nya namn i Malås nämnder

Malå kommunfullmäktige har utsett vilka som ska sitta i nämnderna de kommande fyra åren. Listan innehåller många nya namn och i några fall även nya ordföranden.

3 december 2018 19:30

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Malå har inte bara gjort upp i kommunalrådsfrågan. De har även kommit överens om ordförandeposterna i nämnderna.

Förutom uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen får V även den tunga posten som ordförande i omsorgsnämnden. Den går till Siv Stenberg, medan den tidigare ordföranden Ylva Olofsson (S) nu blir vice ordförande.

Däremot fortsätter Charlotte Hultdin (S) som ordförande för barn- och utbildningsnämnden. Här blir Anna Harr (V) vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden innehåller många nya namn, bland annat den nye ordföranden Jakob Stenlund (S).

I miljö- och byggnämnden, som är gemensam med Norsjö kommun, fortsätter Sam Venngren (S) som ordförande.

Kommunstyrelsen får följande sammansättning: Lennart Gustavsson (V), Anna Harr (V), Petter Lundström (V), Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S), Jeanette Hallin (S), Cecilia F Stenlund (L), Stefan Lundgren (L) och Arne Hellsten (ML).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa