Malå kommun stänger boendena för ensamkommande

Det mesta kretsade kring ekonomin när Malå kommunfullmäktige hade sammanträde på måndagen. Några skarpa beslut fattades också – bland annat beslutade politikerna att lägga ned HVB-verksamheten för ensamkommande barn så snart som möjligt.

16 april 2019 08:17

Som Norran tidigare berättat gjorde Malå kommun ett minusresultat på 1,4 miljoner kronor i fjol. Ett misslyckande, konstaterade en självkritisk Mikael Abrahamsson (S), när årsredovisningen klubbades i kommunfullmäktige:

– När delårsrapporten kom skulle vi självklart ha krävt åtgärder. Jag rekommenderar hela fullmäktige, nämnderna och bolagen att ha kontroll så att kostnaderna inte bär iväg.

Elevökning

Cecilia Festin Stenlund (L) ifrågasatte hans beskrivning att en elevökning med 60 elever skulle vara den viktigaste förklaringen till barn- och utbildningsnämndens stora underskott. De kan ju inte bara ha ramlat in.

– Som politiker tycker jag att det är knepigt att inte ha haft någon prognos så att vi kunde reagera i tid, sa hon.

På en fråga från Lennart Gustavsson (V) svarade också ekonomichef Lina Dahlbäck att man från tjänstemannasidan måste bli bättre på att göra prognoser.

Skärpta rutiner

Hon berättade att rutinerna har ändrats, att det nu görs uppföljningar varje månad och att alla som har ett budgetansvar ska äga sin budget.

– Det är ett stort arbete, sa hon.

När budgetramarna inför 2020 avhandlades stod det också klart att besparingarna fortsätter. Kommunen kommer då att ha mindre pengar att röra sig med, exakt hur det kommer att slå blir nu en sak för budgetberedningen, styrelsen och nämnder att fördjupa sig i.

En verksamhet som har gått back den senaste tiden är mottagandet av ensamkommande barn. Det beror både på att antalet ensamkommande har minskat kraftigt och att Migrationsverket har sänkt ersättningen till kommunerna.

Ensamkommande

I takt med att de ensamkommande har blivit färre har kommunens boenden minskat från fyra till ett.

Vid sammanträdet beslutade fullmäktige att även det sista kvarvarande boendet, Kompassen, ska avvecklas.

I stället ska Malå i första hand köpa platser i andra kommuner för de barn som anvisas hit.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa