Märkliga affärer bakom chockdyrt husköp

Den unga killen slog till på en villa i Lövånger för 4,5 miljoner kronor. En fin investering kan tyckas, om det inte var för husets skick och var det står. Norran kan efter en granskning avslöja att fastighetsaffären väcker frågor om ekonomisk brottslighet.

Lövånger 1 november 2022 07:00

Många drog nog efter andan när Norran och andra medier publicerade ett husköp i Lövånger i början av oktober. En villa såldes för 4,5 miljoner kronor till en 25-åring från Skogås söder om Stockholm. Det är den dyraste villan som sålts i Lövånger i år.

Huset är 180 kvadratmeter stort och relativt gammalt, byggt 1911. Nyheten fick många Lövångerbor att reagera och de kontaktade Norran med funderingar kring köpesumman.

Huset har nämligen stått öde i tre år. Enligt källor i Lövånger har kraftbolaget klippt strömmen. Huset är vattenskadat, fönster har krossats, det är allmänt förfallet och uthuset lutar. Ortsbor, som Norran pratar med, konstaterar att det inte har synts till några människor i huset eller på tomten på mycket länge. 

– Det står bara och förfaller, både huset och tomten. Det är jättetråkigt och det är konstigt att det byter ägare men ingen av dem visar sig här, säger en Lövångerbo.

– Alla pratar om det här huset på byn, säger en annan.

undefined
Intill huset står ett uthus, som sett bättre dagar, och en övergiven bil.

Norran tittar närmare på affären och upptäcker då ett köpmönster som även går igen hos två andra fastigheter, en i Ånäset och en i Kramfors. Flera företagare och privatpersoner har köpt och sålt fastigheterna synkroniserat vid samma datum under några år.

Mönstret gällande fastighetsaffärerna påminner om de Norran tidigare berättat om som skett i Boliden, där hus köptes och såldes ofta och till priser som varierade kraftigt. Det ärendet hamnade till slut i tingsrätten där Bolidenkvinnan Victoria Roekshild dömdes till ett fängelsestraff för bland annat näringspenningtvättsbrott.

 

De tre fastigheterna i Lövånger, Ånäset och Kramfors köps av en man åren 2012–2016. Han ska ha renoverat huset i Lövånger. Men efter det flyttar det in hyresgäster med missbruksproblem och med tiden förstörs huset.

I april 2017 säljs alla fastigheterna vidare till ett företag i Stockholms län. Efter nästan ett år säljs de vidare till en skrotfirma i samma län för samma köpesumma. 

Nästa gång de tre fastigheterna säljs är det till en man 2021. För samtliga hus ökar köpesumman. Fastigheten i Lövånger blir nästan dubbelt så dyr som 2018.

I juni 2022 köps de tre husen av ett företag i Skogås. Köpesumman sjunker något, i Lövånger med 200 000 kronor jämfört med ett drygt halvår tidigare. Köpesumman är 400 000 kronor.

 

Efter slagningar i register visar det sig att både företag och personer som köpt och sålt fastigheterna varit inblandade i diverse tvister, konkurser och tvivelaktiga affärer. 

Företrädaren för det första företaget dyker upp som bifigur i ett tvistemål och vid en konkurs där räkenskaperna föranlett misstanke om brott. Detta har anmälts till ekobrottsmyndigheten.

En företrädare för skrotfirman har tidigare dömts för bokföringsbrott och firman gick i konkurs i år. Han har även skulder till en kyrka på 1,2 miljoner kronor och förekommer i en tvist där han dömts att betala ett företag flera hundra tusen kronor. 

Mannen som köper de tre fastigheterna 2021 har historiskt haft höga skulder och betalningsanmärkningar. Ett företag där han har varit styrelseledamot försätts i konkurs i slutet av 2021. 

Konkursförvaltaren som hanterar konkursen konstaterar att det finns misstanke om brott i samband med denna, vilket han meddelat ekobrottskammaren i Uppsala. 

Vid utredningen av konkursen har konkursförvaltaren sökt mannen utan framgång. Inte heller har en annan styrelseledamot gått att nå. Den senare misstänks vara en så kallad målvakt, en person som upplåter sitt namn för brottslig verksamhet.

Husköparen har tidigare även fått strafförelägganden för urkundsförfalskning då han upprättat falska fakturor och kvitton från företag, som han sedan lämnat till en överförmyndare.

undefined
Bara månader efter att husets sålts för 400 000 kronor säljs det igen för 4,5 miljoner kronor.

 

Företaget i Skogås, som köper de tre fastigheterna 2022, drivs av en 49-årig man. Företagaren hade tidigare en firma som byggt bristfälliga hus, vilket ledde till en dom om skadestånd på över fyra miljoner kronor 2014. Firman gick i konkurs.

Några år tillbaka har mannen noteringar om ett mycket stort antal betalningsanmärkningar. För ett par år sedan dömdes han även för vapenbrott efter att ha innehaft elchockvapen. Han har inte haft någon registrerad inkomst från 2018 till 2021, enligt Acta publica.

 

Så sker den affär som väckt sådan uppståndelse i Lövånger. En man i 25-årsåldern, som har samma adress som företagaren i Skogås, köper den fallfärdiga fastigheten för 4,5 miljoner kronor i september i år. Samma dag som inskrivningen sker intecknas fastigheten för 3,4 miljoner kronor, vilket gör det möjligt att belåna den. 

Och samma dag blir han ägare till en bil, en Mercedes, som annonserades ut för närmare 900 000 kronor. Detta trots att mannen enligt uppgifter i Acta publica bara tjänade115 000 kronor under 2020. För 2021 finns ingen uppgift om inkomst.

undefined
Elena Wallin är underrättelsechef vid Skatteverket.

Vid det här laget har det alltså skett sex affärer kring huset i Lövånger sedan 2016. Norran kontaktar Elena Wallin, underrättelsechef vid Skatteverket för att få en ekobrottsexperts syn på affärerna. Hon vill inte kommentera det enskilda fallet. Norran beskriver ett fingerat exempel som liknar det verkliga upplägget. Hon svarar:

– En historik av konkurser med mera, tillsammans med fastighetens skick och köpesumman är generellt omständigheter som skulle kunna tyda på penningtvätt eller någon form av bedrägeri.

Hon berättar att en fastighet med lågt taxeringsvärde, som belånas till jämförelsevis mycket höga belopp, är märkligt. Om ett köp skedde strax innan huset såldes vidare och inga värdehöjande åtgärder gjorts är det svårt att förstå värdeökningen. Det i sig kan ge upphov till misstankar om att allt inte gått rätt till.

– Det skulle till exempel kunna röra sig om ett bolånebedrägeri baserat på falska uppgifter. En möjlighet är också att man fått hjälp av en banktjänsteman som är med på upplägget, för att få igenom lånet. Med hänsyn till omständigheterna är det inte uteslutet att belåningen av fastigheten syftat till att frigöra kontanter som sedan har gått till inköpet av bilen, säger hon.

 

Norran har vid flera tillfällen försökt få kontakt med 25-åringen på det telefonnummer som uppgetts hos myndigheter, även via sms. Eftersom ingen svarade skickade vi ett brev till den uppgivna adressen med frågor kring affären. Norran har inte fått någon återkoppling.

Om du misstänker ekobrott

Du kan höra av dig till flera olika myndigheter, exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten eller polisen.

När man lämnar tips är det bra om man kan vara så specifik som möjligt och ange namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, firmanamn, webbplats eller andra uppgifter som kan underlätta utredning. Vill man vara anonym uppger man inte sitt namn.

Källa: Elena Wallin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa