Kritiserad gång- och cykelväg ska renoveras redan i år

Det blir vägombyggnader i sommar: Både i Ersmark och Kåge. Det har trafikverket nu bestämt och en entreprenör är upphandlad.

25 maj 2019 08:00

Glädjebesked kan alltså ges till de som i flera års tid kämpat för gång- och cykelbanan mellan Kåge och Ersmark. Norran berättade om saken i april.

– Nu ska det äntligen bli en reparation, det har varit fruktansvärda sprickor och jag förstår att den inte har varit något nöje att cykla på, säger Maria Tenskog, projektledare underhåll på trafikverket.

– Avvattningen ska börja inom kort, säger hon.

Att avvattna innebär att grönska och överskottsmassor längs slänterna tas bort, då kan vägbanken snabbare torka ur.

Armering av stål

Därefter ska valda avsnitt av vägen grävas ur och det ska läggas armering av stål.

– Sedan kommer tjälen att lyfta hela vägen på ett jämnt vis, och inte bara i mitten, säger Maria Tenskog.

– Vi gräver inte ur på detta vis längs hela vägsträckan, det skulle bli för dyrt. Vi har 400 000 kronor som vi kan satsa på det här bygget.

Avslutningsvis ska det läggas ny asfalt längs hela sträckan; 2,7 kilometer.

– Det blir NCC som bygger, och de har även den stora renoveringen av E4 mellan Bureå och Sikeå. Så de ska anpassa byggena till varandra.

Även i Kåge

Men inte nog med detta: Även för Kåge kan Maria Tenskog ge glädjebesked: Den dåliga vägstumpen längs Storkågevägen i Kåge ska renoveras.

– Det är en väg som kommunen tidigare var väghållare för, men som vi nu tagit över.

Det handlar om cirka 900 meter från E4 till Brännsvedjevägen där det ska grävas ur på vissa ställen och läggas armering av stål. Ungefär på samma vis som på cykelvägen i Ersmark. Sedan avslutas det hela med ny asfalt hela sträckan.

– För detta har vi cirka två miljoner kronor.

"Dra ner farten"

Även Kåge-projektet görs av NCC och ska inordnas i de övriga arbetena.

Till sist har Maria Tenskog en vädjan:

– Tänk på personalens säkerhet och dra ner farten när ni passerar byggena, säger hon.

Fått beröm

Ulf Lindkvist, Ersmark, som drev frågan om gång- och cykelvägen, är glad över beskeden.

– Det här gick nästan snabbare än väntat. Jag är glad över beskeden och tacksam för att ha fått tag i serviceinriktat folk på trafikverket.

Sedan Ulf Lindkvist medverkat i Norrans artikel har han fått mycket beröm från folk.

– Det är ett stort engagemang i Ersmark för frågan, säger han.

Tidplanen

Översiktlig tidplan:

Vecka 22-23: Dikning och avvattning. Börjar i Kåge och avslutas med gång- och cykelvägen.

Vecka 24: Stiltje i avvaktan på material.

Vecka 25: Rivning av beläggning. Arbeten med armeringsnät och bärlager.

Vecka 26: Asfaltering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Rönngren

Ämnen du kan följa