”Konflikten kring fisket i Byskeälven måste lösas"

Konflikten kring Byskeälven måste få ett slut. Det anser Lorents Burman (S) kommunalråd i Skellefteå. ”Situationen är extremt olycklig. Byskeälvens rykte svärtas ner och oskyldiga drabbas. Från kommunens sida är vi beredda att gå in och medla”, säger han.

31 maj 2019 06:15

Som Norran tidigare berättat lämnade kommunstyrelsen redan inför årsstämman 2017 in en skrivelse till Byskeälvens fiskevårdsområdes styrelse där de uppmanades att ”gräva ner stridsyxan” och redan då fanns en stor oro över den splittring som råder.

Under våren har sprickan vuxit och Sveaskog har begärt utträde ur fiskevårdsområdet, alternativt att det upplöses, vilket Länsstyrelsen sagt nej till. Beslutet har överklagats och kommer att tas upp i förvaltningsrätten.

Som läget ser ut nu säljer både Byskeälvens FVO och Sveaskog fiskekort, men tillsynspersonerna för Byske FVO anser att Sveaskogs fiskekort är ogiltigt, vilket i sin tur drabbat ett antal sportfiskare.

– Situationen har eskalerat och detta är negativt både för enskilda sportfiskare som drabbas och även för fisketurismen i stort och Skellefteås varumärke, säger Lorents Burman.

– Det har genom åren satsas stora pengar på Byske laxdal, både från EU, Jordbruksverket och kommunen och Byske laxdal har saluförts via Visit Skellefteå. Därför är det så frustrerande att striden fortsätter.

Kan ni använda Byskeälven i marknadsföringssammanhang längre?

– Nej, som läget är nu så går ju inte det. Ryktet är nedsvärtat och det tar tid att bygga upp förtroendet igen. Som jag ser det måste konflikten lösas, det är ju vuxna människor det handlar om, säger Lorents Burman.

Kommunstyrelsens hållning är att Byskeälven åter ska bli en oas och ett fiskeparadis för både boende och tillresta sportfiskare och för att lösa konflikten är kommunen beredd att hjälpa till med en dialog mellan Byskeälvens fiskevårdsområde och Sveaskog.

– Men för att det ska vara meningsfullt måste båda parter vara intresserade av det och i dagsläget är nog situationen för infekterad tyvärr. Jag skulle verkligen uppskatta om samtliga kommer till insikt om att det måste hittas en lösning och kan tänka mig att själv delta i dialogen om den blir av, säger Lorents Burman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Christoffersson

Ämnen du kan följa