Vill stänga vägen för biltrafik

Falkträskvägen bör stängas för biltrafik mellan Morkullevägen och Lantmannagatan. Det anser en invånare som skickat förslaget till kommunen.

30 augusti 2019 15:08

Hen påpekar att Falkträskvägen har blivit en genomfartsled till villaområdet norr om Lantmannagatan, stugområdena vid Falkträsket, Kroksjön och Falkträskbadet sommartid.

Personen tycker att trafiken ”ofta är hetsig” och att det körs för fort och tror att trafiken kommer att öka då området mellan Lantmannagatan och Falkträsket expanderar. Dessutom bullrar det och dammar, dygnet runt och ger negativ miljöpåverkan, enligt hen.

”Många barn bor i området mellan Skråmträskvägen och Lantmannagatan och färdas till fots och med cykel och måste korsa Falkträskvägen till skola och på fritiden”, skriver förslagsställaren.

Plantera träd

En stängning skulle leda till en lugn, trygg och vänlig miljö, anser hen och tillägger att trafiken istället bör styras över på Karlgårdsleden – Lantmannagatan. Det skulle störa mindre och inte innebära lika stor risk.

Invånaren tror inte det räcker med att skylta upp ett förbud, utan hela vägbanan måste tas bort. Istället kan man plantera träd där.

Skrivelsen avslutas: ” Jag tycker detta är ett rimligt förslag för att ge många en bättre och säkrare boendemiljö.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa