Verkstaden för bussar – nu är den under tak på Östra Navet

Det gjuts golv i Skellefteå Buss nya verkstad. 20 cm tjock betong för att klara de tunga fordonen. ”Det här blir en mycket modern anläggning”, säger projektledare Leif Hedlund.

20 maj 2019 06:15

Bussverkstaden är det sista stora bygget på kommunens anläggning Östra Navet. Markarbetena började i höstas och det var mycket jobb under marknivå.

– Först grävde vi fyra meter djupt, vår grop var nästan lika stor som kulturhusgropen, säger Leif Hedlund, projektansvarig på Skellefteå Industrihus.

– Därefter fyllde vi upp med grus två meter, och började gjutningar och arbete med de många gropar som skulle göras.

I groparna finns plats för lyftar som ska hissa upp bussarna. Dessutom finns massor av ledningar.

Det ska finnas stationer där man kan jobba med maximalt 20 bussar samtidigt och till de flesta går ledningar till en särskild pelare där man ska ha uttag för allehanda oljor, glykol och tryckluft.

Dessutom grävdes det ner rör och rännor där smältvatten, oljor och annat kan rinna ut och gå till särskilda uppsamlingstankar.

Färdiga skivor

I februari började huset uppföras. Det är gjort av färdiga plåtskivor med inbyggd isolering, så bygget har gått snabbt. Det grå huset står nu klart och skyddar betongarbetena från eventuellt regn.

Vid Norrans besök pågår gjutningarna av golv, de görs under en intensiv tid av cirka tio dagar.

– Vi har dubbel armering och här ligger också slangarna för golvvärmen, säger Leif Hedlund och pekar på det omfattande rutnätet framför våra fötter. Här ska betongen bli 20 cm tjock.

Dra ut plåt

Ännu tjockare golv, 30 cm, finns i en särskild hall för plåtskador. Där kan man dra till krockskadade bussar så att plåten rätas ut. För detta gör man fästen i golvet med jämna mellanrum där kättingar ska fästas. För att man sedan ska kunna dra ut plåten måste golvet vara tjockt annars dras det sönder.

En annan hall får arbetsplattformar längs sidorna. Där kan man hissa upp folk när de ska jobba på bussarnas tak.

Bussverkstaden blir 2 600 kvadratmeter stor.

– Det blir betydligt modernare än Skellefteå Buss har i dagens verkstad. Alla platser får genomkörning så man slipper backa, nu har de bara några få sådana platser. Det blir också högre i tak och mera ljusinsläpp, säger Leif Hedlund.

Kan ha expresservice

Håkan Fahlgren, teknisk chef på Skellefteå Buss, instämmer i att mycket ska bli modernare.

– Det blir bra med utökad kapacitet, vi kan avsätta två platser för expresservice. Det blir också mera rationellt när man kan jobba på tak utan att ha sele.

Håkan Fahlgren nämnder också miljöfrågorna. Det blir senaste teknik när det gäller oljeavskiljare.

Kostar 61 miljoner

Verkstaden är kostnadsberäknad till 61 miljoner kronor. Av detta står byggnaden för 35 och utrustningen för 26 miljoner.

Precis som övriga östra Navet ska Skellefteå Industrihus ägna byggnaden. Skelleftebuss blir hyresgäster.

– Budgeten sattes för ett halvår sedan, säger Leif Hedlund.

Nu jobbar cirka 25 byggnadsarbetare på Östra Navet, de flesta med bussverkstaden.

Slutar bygga sedan

– Den ska stå klar i oktober och sedan avvecklas mest troligt detta som byggplats, och barackerna tas bort.

Då återstår brandstationen, men det görs troligen helt separat eftersom det dröjer innan räddningstjänsten kan flytta.

– Trafikverket måste göra rondell vid Järnvägsleden och det är sagt att det tar två år, säger Leif Hedlund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Rönngren

Ämnen du kan följa