Vägen till centrumbron kan börja byggas i höst

Redan i höst kan byggandet av den nya vägen till centrumbron sättas igång. "Kanske börjar vi i oktober", säger Karin Degerfeldt på Samhällsbyggnad.

29 januari 2019 09:52

På södra sidan älven ska det byggas en ny rondell vid Skråmträskvägen, samt vägen som går till den nya bron. Intill vägen ska det ligga en gång- och cykelväg.

Arbetena med detta är tänkt att börja hösten 2019.

Men bygget ryms inte i samhällsbyggnadsnämndens ordinarie budget, och därför begärs nu särskilda pengar anvisade av kommunstyrelsen.

Det önskas 15 miljoner för 2019 och samma summa år 2020. Totalt alltså 30 miljoner för allt som behöver byggas på södra sidan. Utöver själva vägen handlar det också om att dra en ny vattenledning som ska gå i bron.

Nu i vår ska detaljprojekteringen börja, och rent teoretiskt skulle bygget kunna komma igång direkt efter semestrarna.

– Men vi kommer knappast igång förrän i oktober, vi ska ju hinna med en upphandling också, säger Karin Degerfeldt, funktionschef på Samhällsbyggnad.

– Vi kommer att börja bygga brons anslutningar från söder eftersom det är enklast att bygga därifrån. I norr måste vi vänta till vattenverket stängts ner, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Rönngren

Ämnen du kan följa