Uppmaning till Skellefteå kommun: ”Utlys klimatnödläge nu”

”Den gemensamma livsmiljön är hotad – kommunen behöver utlysa ett klimatnödläge!” Det kräver en förening i en skrivelse till politikerna i Skellefteå.

12 juli 2019 07:30

Skrivelsen, från föreningen Parents for future, ger flera förslag på hur den anser att kommunen borde agera gällande klimathotet.

Först och främst måste hotet erkännas genom att ett klimatnödläge blir utlyst: ”Nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala uppvärmningen inte passerar ödesdigra 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet.”

”Dags att agera”

Föreningen ger också en rad förslag på konkreta åtgärder. Bland annat:

Att kommunen tar fram en klimatnödlägesplan, som sedan ska prioriteras i kommunens strategiska arbete. Att Information om det rådande nödläget förmedlas till samtliga kommuninvånare, så även vad kommunen vidtar för åtgärder.

Skrivelsen avslutas: ”Om vi ska kunna se kommande generationer i ögonen är det dags att agera nu.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa