Två ordförandeposter till Vänsterpartiet

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Skellefteå kommer att samarbeta under kommande mandatperiod. Nu har de fördelat ordförandeposterna i nämnderna. ”Vi har haft väldigt bra samtal”, säger Vänsterpartiets ordförande Torbjörn Häggmark.

15 oktober 2018 09:25

Socialdemokraterna fick 30 mandat i kommunfullmäktige och Vänsterpartiet 6. Därmed har de tillsammans en stabil majoritet, starkare än Socialdemokraternas tidigare 34 mandat.

Strax efter valet tog S kontakt med V för att diskutera samarbetsmöjligheter. Nu har de två gruppledarna och ordförandena i respektive parti kommit fram till en plan för sitt samarbete under nästa mandatperiod – ett så kallat valtekniskt samarbete.

– Vi kommer från samma värdegrund och har många frågor gemensamt, bland annat gäller det arbetsmarknadspolitiken och sakfrågor som Centrumbron och kulturhuset, säger Östen Lövgren, ordförande i Socialdemokraterna.

– De skillnader som har funnits har inte känts svåra att jämna ut, säger Torbjörn Häggmark, ordförande i Vänsterpartiet.

Gemensam plattform

Vänsterpartiet har ställt en del krav – exakt vad det är vill Torbjörn Häggmark inte säga – och efter förhandlingar och kompromisser verkar båda parter nöjda.

– Vi har haft väldigt bra samtal, högt i tak och har kunnat tala fritt i rummet, säger han.

De är i dag överens både om hur de ska hantera övergripande frågor och hur de ska fördela ordförandeposterna i styrelser och nämnder – även bolagsstyrelser. I december kommer en gemensam politisk plattform att presenteras för kommande år.

– Än så länge har vi diskuterat väldigt få detaljer i den, säger Torbjörn Häggmark.

Planen är även att presentera en gemensam budget varje år. Budgeten för 2019 är däremot inte aktuell eftersom det är för sent.

Fördelat poster

Majoriteten av ordförandena kommer fortsättningsvis att komma från Socialdemokraterna. Vänsterpartiet får ordförandeposterna i fritidsnämnden och Skellefteå museum.

De får även åtta vice ordförandeposter, inklusive kommunstyrelsens andre vice ordförande – som i dag hålls av Moderaterna. Socialdemokraterna får vice ordförandeposterna i fritidsnämnden och i socialnämndens arbetsutskott. Då återstår tio vice ordförandeposter till övriga partier.

Val i december

Vilka som nomineras till respektive poster kommer att vara klart under oktober och november. Det är i dag oklart när kandidaterna kommer att presenteras. Men valen kommer att göras 18 december. Och nyordningen börjar gälla efter årsskiftet.

Enligt Östen Lövgren finns det 242 potentiella Socialdemokratiska kandidater till posterna. I Vänsterpartiet är de färre. Antalet medlemmar lokalt är i dag 160–170, sedan det tillkommit ett 60-tal sedan årsskiftet.

– Jag har fått indikationer från valberedningen att de är vid gott mod, säger Torbjörn Häggmark.

Ordförande respektive vice ordförande

Kommunstyrelsen S, S, V (tidigare S, S, Alliansen (A))

För- och grundskolenämnden: S, V

Bygg- och miljönämnd: S, A

Nämnden för support och lokaler: S, A

Fritidsnämnden: V, S (tidigare S, V)

Samhällsbyggnadsnämnden: S, A

Gymnasienämnd: S, V (tidigare S, A)

Konsumentnämnd: S, V

Överförmyndarnämnd: S, V

Kulturnämnden: S, V

Personalnämnden: S, A

Socialnämnden: S, S

Valnämnden: S, A

Övriga poster in nämnderna bestäms efter mandat i kommunfullmäktige.

Såhär blev det i de kommunala bolagen:

Skellefteå Industrihus AB: S, A

Skebo: S, V (tidigare S, A)

Skellefteå Buss AB: S, V

Skellefteå Kraft AB: S, A

Skellefteå City Airport: S, A

Västerbottensteatern AB: S, A (tidigare opolitisk, S)

Skellefteå Museum: V, S (tidigare S, opolitisk)

Kulturhusbolaget: S, V

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren