Tuff kritik på fackmöte om Skellefteå Buss: Namninsamling för vd:s avgång – ”Personal är rädda för repressalier”

På ett fackligt medlemsmöte riktades stark kritik mot Skellefteå Buss vd från personalen. Samtidigt har en namninsamling med krav på vd:s avgång lämnats över till både styrelse och kommunchef: ”Det rör sig inte om en minoritet”, säger Torbjörn Holmqvist, Kommunal.

15 februari 2019 16:58

– Även om man lovar bot och bättring för allt man har gjort, så är det inte säkert att man får förtroendet tillbaka. Så är det ju, säger Gun-Britt Janson, sektionsordförande för Kommunal, som höll i medlemsmötet.

Den nya personalkritiken: Skellefteå Buss vd – ”Det känns inte optimalt”Personal djupt kritisk mot Skellefteå Buss vd och styrelse

Namnlistan, där 72 anställda skrivit under, uppger att personalen saknar förtroende för vd och kräver hans avgång. I ett bifogat brev står att ”ingen annan har skämt ut och skadat Skellefteå Buss som han gjort” samt att det tidigare varumärkesarbetet känns bortkastat. ”Att nu lägga ännu mer pengar på nya konsulter som ska lära vår vd hur man uppför sig, är befängt och ett stort slöseri med skattepengar.”

Skellefteå Buss vd vägrar träffa Norran – svarar via mejl: ”Känner igen mig i vissa delar”

Under Kommunals medlemsmöte framfördes enligt uppgift till Norran även kritik mot trafikledningen. Trasiga bussar upplevs som ett stort problem, så även att man upplever sig ”tvingad” att köra dem.

Alla vill ju göra sitt jobb, och det är väl bra att man vill det, men det får inte ske till vilket pris som helst.

Fredric Viklund, huvudskyddsombud på Skellefteå Buss, bekräftar bilden.

– Ja, då har personalen rapporterat felet och bussen borde ställas, men trafikledningen säger att det inte finns något annat och så kör man. Där måste vi som skyddsombud försöka kliva in och stoppa bussarna.

Varför kör man ändå?

– Alla vill ju göra sitt jobb, och det är väl bra att man vill det, men det får inte ske till vilket pris som helst, säger Fredric Viklund.

Gun-Britt Janson säger att det är viktigt att personal skriver tillbudsanmälningar och inte kör en buss som borde stå.

Hur lätt är det om chefen säger ”den ska ut i trafik”?

– Här behöver vi fler skyddsombud, för de hinner inte vara överallt. Men den frågan ska vi ta med ledningen, så här kan det inte vara och det är i första hand deras ansvar.

Det finns 7-8 skyddsombud på Skellefteå Buss idag, behovet kan vara cirka 15 till. På mötet talades även om att starta en lokal förhandlingsgrupp.

Det låter lite som ett fackligt uppvaknande?

– Ja, det hoppas vi. Att fler engagerar sig fackligt gör de enskilda ombuden starkare, säger Gun-Britt Janson.

När en tidigare kritisk skrivelse lämnades över viftades den i princip bort – eftersom den saknade underskrifter. På namninsamlingen understryks därför att de stödjer skrivelsen. Men flera ur personalen har inte ”vågat” skriva på, enligt uppgift till Norran.

Skellefteå Buss: Styrelsen viftar bort kritisk skrivelse – ”Den är inte trovärdig”

Bekräftar rädsla

Den bilden bekräftas också av Kommunal, som tidigare i veckan träffade bolagets styrelseordförande tillsammans med Unionen.

– Vi tog upp bland annat svårigheten att samarbeta med Andreas, den dåliga stämningen som råder och att personal inte vågar förmedla saker till vd, att de är rädda för repressalier, säger Fredric Viklund.

Att köra med kalla eller trasiga bussar är ju vansinne och det måste de göra något åt. Men också förtroendefrågan, den kan vara svår att reparera. Och då är det ju upp till styrelsen att agera, vi kan inte som fack avsätta en vd.

Torbjörn Holmqvist, Kommunals representant i Skellefteå Buss styrelse, sa tidigare att ”större delen av personalen har förtroende för Andreas”. ”En missuppfattning”, säger han idag:

– Jag förmedlade styrelsens uppfattning, men nu får de snart ge sig för det rör sig inte om en minoritet.

Gun-Britt Janson berättar att de nu sammanställer medlemmarnas synpunkter.

Vad tycker ni är de största problemen?

– För det första arbetsmiljöbiten. Att köra med kalla eller trasiga bussar är ju vansinne och det måste de göra något åt. Men också förtroendefrågan, den kan vara svår att reparera. Och då är det ju upp till styrelsen att agera, vi kan inte som fack avsätta en vd.

Skellefteå Buss: Incidenter och trasiga bussar – ”Verkstaden går på knäna”

Vd har upprepade gånger lovar bättring.

– Men även om man lovar bot och bättring för allt man har gjort, så är det inte säkert att man får förtroendet tillbaka.

Påverkar det förbättringsarbetet?

– Ja, det gäller ju allmänt att saknar man förtroende för en person så misstror man ju allt som sägs och görs. Det är inte så himla enkelt att få tillbaka, även om man vill göra rätt, säger Gun-Britt Janson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa