Slutliga budet på bygget av Östra navet

Enligt en aktuell prognos kommer Östra navet att kosta 397 miljoner kronor. Utöver det tillkommer 30–40 miljoner kronor för räddningstjänstens lokaler, som ska upphandlas separat.

27 februari 2019 15:36

Det meddelade kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) vid onsdagens kommunfullmäktigesammanträde. Summan är några miljoner kronor mindre än det som uppgavs vid en presskonferens i januari.

Alliansen och Miljöpartiet hade ställt fem interpellationer om Fabrikenprojektet – numera Östra navet – som de ville ha svar på.

Enligt interpellationerna har de varit tveksamma till projektets utveckling under resan. Att det även blivit ett rejält kostnadsöverdrag gör inte saken bättre.

Enligt dem beror fördyringen på brister i styrningen, otillräcklig kostnadskontroll, dålig samordning och pressat tidsschema. De anser inte heller att de fått tydliga svar när de ställt frågor. ”Detta är för oss fullständigt oacceptabelt”, skriver Andreas Löwenhöök (M) i en interpellation.

Han ställde också flera frågor om kostnaderna för projektet.

– Kan du som kommunstyrelsens ordförande lova att vi kan hålla de här siffrorna?

– Vi har i dag en bra bild av projektet och det ekonomiska läget. Så lång som vi kan se och baserat på de fakta som finns och det som är kvar av projektet så gör vi en väldigt bestämd bedömning att vi hamnar på 397 miljoner kronor. Och dessutom ska räddningstjänstens lokaler upphandlas för 30–40 miljoner kronor, sa Lorents Burman.

– Kostnaderna får inte överstiga det här – det ska hålla, tillade han när han pressades att ge ett löfte.

Andreas Löwenhöök tillade också att om man även lägger på räddningstjänstens övningsfält så blir det ytterligare fördyringar på vad han uppskattar till 30–40 miljoner kronor.

Kostnaderna för detta ville Lorents Burman inte kommentera men påpekade att det fanns fördelar med att flytta verksamheter till Östra navet.

– Jag håller med om att det finns fördelar med flytten, men när vi tog beslut om budget vägde vi fördelarna mot kostnaderna där och då. Vi borde förnya diskussionen om räddningstjänstens flytt, sa Andreas Löwenhöök.

Ha kvar station

En interpellation från Hans Brettschneider (MP) tog upp just övningsfältet. Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarade att det finns en plan men inga beslut angående ett nytt övningsområde för räddningstjänsten. Klart är att det inte kommer att byggas i samband med flytten till Östra navet. Till det nya kan brukas kommer det gamla övningsfältet att användas.

Hans Brettschneider påpekade att om räddningstjänsten flyttar och övningsfältet är kvar så kommer det att innebära mycket transporter och kanske att extrapersonal behövs.

– Jag tycker nämnden ska utreda möjligheten att ha kvar brandstationen där den är, sade han.

Oenighet

Övriga frågor handlade om huruvida personalen inom räddningstjänsten hade fått säga sitt i processen – en fråga som delade Socialdemokraterna och oppositionen. Oppositionen lyfte fram att det finns missnöje med processen från personalens sida. Socialdemokraterna ansåg att man arbetat med samverkan.

Det fanns även en oenighet om omdragningen av gång- och cykelvägen på Svedjevägen förbi Östra navet. Flera partier var kritiska till att cyklister och gångtrafikanter kommer att behöva korsa Svedjevägen två gånger. Carina Sundbom (C), som ställt interpellationen menade att det varken var trafiksäkert eller uppmuntrade till cykling. Enligt Sara Keisu var det den bästa lösningen man kunde hitta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa