Historiskt – Skellefteborna röstade fram kvinnorna

För första gången i historien har Skellefteå kommuns invånare röstat fram en kvinnlig majoritet i Skellefteås högsta beslutande organ – kommunfullmäktige. Dessutom en ovanligt ung församling med en medelålder på 45,3 år, vilket gör den till den femte yngsta fullmäktigegruppen i landet.

13 november 2018 06:15

I dag har Skellefteås kommunfullmäktige sitt första sammanträde med de nyvalda politikerna. Skellefteås medborgare har röstat fram en politisk församling som enligt en sammanställning som gjorts av tidningen Dagens Samhälle hamnar på topp-fem listan över de yngsta kommunfullmäktigegrupperna i landet. Dessutom har Skellefteås valmanskår bestämt att de ska representeras av en grupp politiker som består av 33 kvinnor och 32 män, vilket betyder att kvinnorna med sina 50,7 procent för första gången är i majoritet.

Om den kvinnliga majoriteten och den relativt låga medelåldern består, vet vi inte eftersom partiernas representanter kan under mandatperioden förändras. Exempelvis kan det redan nu konstateras att av Liberalerna fyra ordinarie ledamöter har tre hoppat av och lämnat sina platser. I och med detta har den kvinnliga representationen stärkts ytterligare i och med att två män och en kvinna bytts ut mot två kvinnor och en man.

Vid förra valet 2014 röstades det in kommunfullmäktigeförsamling bestående av 52,3 procent män och 47,7 procent kvinnor, en obalans som sedan skulle visa sig bli ännu större längre fram i mandatperioden. När Norran i juni undersökte könsfördelningen visade det sig att kvinnorepresentationen hade sjunkit till 41,5 procent. Avhopp bland ledamöter ledde till att kvinnor ersattes av män.

Vänsterpartiets Weidan Gong, 28 år, satt förra mandatperioden som suppleant, men kommer i år att vara ordinarie i kommunfullmäktige. Hon får sitta ett fullmäktige som första gången har en kvinnlig majoritet.

– Det är bra att partierna har vågat placera så många kvinnor på valbara platser och att sedan Skellefteborna har rösta in dessa kvinnor. Men det räcker inte bara med representation utan handlar det om vad som kommer ut av det hela, säger Weidan Gong.

Hon menar att kommunens viktigaste framtidsfråga är just jämställdheten. Att det är just Vänsterpartiet som har procentuellt störst kvinnlig representation är inte förvånade, menar Weidan Gong.

– Vi har länge arbetet med de här frågorna och har en partistadga som slår fast att minst femtio procent av de förtroendevalda ska vara kvinnor. Tyvärr har vi inte ett jämlikt samhälle, därför spelar det roll vilket kön vi tillhör, säger hon.

Hotet att bli utsatt för sexuellt våld är något som alla kvinnor behöver förhålla sig i dagens samhälle. Hade det inte funnits kvinnor i politiken så skulle risken vara att dessa frågor inte uppmärksammades, menar hon. Weidan Gong har jobbat för att införa feministisk självförsvar i grund- och gymnasieskolan.

– Förra mandatperioden skrev vi en motion som inte gick igenom. Nu har vi skrivit en ny motion i samma ämne som jag hoppas att fullmäktige bifaller.

Under förra mandatperioden fick Vänsterpartiet igenom en motion som gav presidiet, med den dåvarande ordförande Tomas Marklund (S) i spetsen, i uppdrag att titta på hur talartiden fördelade sig mellan kvinnor och män.

– När vi mätte så hade männen 65 procent och kvinnorna 35 procent av talartiden. Det här måste vi göra något åt, säger Tomas Marklund.

En av förklaringarna kan enligt Tomas Marklund vara att fler män än kvinnor är gruppledare. För att motverka denna obalans vill presidiet bjuda in alla kvinnor i fullmäktige att besöka Forumsalen, en dag eller kväll när inga män är där.

– Där kan alla som vill få testa att hålla ett anförande och tala inför en grupp. Det är bra om vi kan få en hygglig fördelning på inlägg, tankar och förslag utifrån hur befolkningen ser ut, säger Tomas Marklund.

Skellefteås kommunfullmäktige sticker även ut om man tittar på medelåldern bland de invalda representanterna. Trots att den sammanlagda åldern bland ledamöterna är 2 944 år så landar medelålder på 45,3 år vilket gör Skellefteås fullmäktigegrupp till den femte yngsta i landet. Äldst av de förtroendevalda i Skellefteås kommunfullmäktige är sverigedemokraten Gun-Britt Holmlund, 67 år, och yngst är socialdemokraten Erik Vikström, 22 år. Trots sin ålder har han redan hunnit sitta en mandatperiod då han som 18-åring blev invald som ordinarie ledamot.

– Jag är ung, men erfaren. Politiken har gett mig både kunskap och självförtroende. Bara att kliva upp i talarstolen och prata inför en massa människor var nervöst i början. Det har varit jättespännande år, säger Erik Vikström.

Han menar att de folkvalda i kommunens högsta beslutande organ ska spegla samhället och därför behövs politiker i alla åldrar, gamla som unga.

– Vi kan se det i kommunen, riksdagen och parlament runt om i världen att både unga och äldre blir lite bortglömda, säger han.

Erik Vikström tycker att det är viktigt att lyfta fram ungdomarna eftersom allt färre yngre väljer att engagera sig i något politiskt parti. Partierna bör sträva efter att vart fjärde namn på listan ska vara under 35 år, menar han.

– Vi unga politiker kan göra skillnad. När jag möter politiker i min ålder så känner jag en enorm samhörighet med dem, även om de kommer från ett annat parti.

– Att bli förtroendevald, vald på förtroende, det är fantastiskt och den känslan har stärkt mitt engagemang.

Om den kvinnliga övervikten och den relativt unga representationen i Skellefteås kommunfullmäktige kommer att bestå under mandatperioden får framtiden utvisa. Hur sedan partierna och de folkvalda hanterar representationen blir en fråga som så småningom hamnar hos väljarna – vid nästa val hösten 2022.

Så här röstade övriga kommuner i Norrans spridningsområde

En majoritet av kommunerna Norrans spridningsområde kommer att styras med en övervikt av manliga politiker. Förutom Skellefteå är även Norsjö ett undantag där invånarna röstade på en fullmäktigeförsamling där könsrepresentationen är i total balans, 15 kvinnor och 15 män.

Arjeplog:

Kvinnor: 42,9 procent – 9 ledamöter.

Män: 57,1 procent – 12 ledamöter.

Arvidsjaur:

Kvinnor: 42,9 procent – 12 ledamöter.

Män: 57,1 procent – 16 ledamöter.

Malå:

Kvinnor: 44 procent – 11 ledamöter.

Män: 56 procent – 14 ledamöter.

Norsjö:

Kvinnor: 50 procent – 15 ledamöter.

Män: 50 procent – 15 ledamöter.

Robertsfors:

Kvinnor: 45,2 procent – 14 ledamöter.

Män: 54,8 procent – 17 ledamöter.

Källa: Valmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Eriksson

Ämnen du kan följa