Östra Navet: Räddningstjänsten gör en ny kalkyl – känner inte till att gamla förslaget förkastats

Att skissen skulle vara orealistisk känner räddningschef Mattias Hagelin inte till. ”Jag har inte fått det återkopplat. Men skissen var ordentligt höftad.”

30 mars 2019 08:00

Enligt honom fick han inga andra ramar än tomten när han tog fram skissen över området.

– Frågan var om övningsfältet rymdes, säger han.

Förutom markytan behövs bland annat lektionssalar, två hus att träna i och en container. Dessutom måste de kunna öva på trafik- och järnvägsolyckor.

Träna på skred

Enligt honom räcker ytan till. Om den skulle vara mindre kan man enligt Mattias Hagelin behöva göra avkall på saker.

– Problemet är att vi inte vet hur behoven ser ut i framtiden. Det fält vi har i dag byggdes upp när vi hade ett civilt försvar. De hade en anläggning där, som numera är borta. Nu är det civila försvaret på väg att återupprättas. Vi lämnade därför vissa ytor i den nya kvarteret för sådant, säger han.

Han säger att det kan handla om att träna att arbeta i ras och skred efter exempelvis en bombattack.

– Om man flyttar övningsfältet måste man tänka över behoven framåt, säger Mattias Hagelin.

Om vi flyttar och övningsfältet är kvar här får vi förstås åka längre och i vissa fall när larm går när vi övar måste vi i så fall åka tillbaka och hämta utrustning som behövs.

Används ofta

Han betonar även att verksamheten förutsätter ett övningsfält i någon form.

– Det finns både formella krav och med det breda uppdrag vi har blir det ett måste.

I dag ligger övningsfältet ett stenkast från brandstationen. Mattias Hagelin pekar på att det är praktiskt i att ha ett övningsfält i närheten. Och det används flitigt, vid cirka 150 tillfällen per år.

– Om vi flyttar och övningsfältet är kvar här får vi förstås åka längre och i vissa fall när larm går när vi övar måste vi i så fall åka tillbaka och hämta utrustning som behövs, säger han.

Men han pekar även på att dagens övningsområde enligt detaljplanen egentligen är planerat för industri, handel och kontor.

Ny kalkyl

Mattias Hagelin startar nu ett arbete för att se över skissen och att bättre skatta ytan som behövs. I arbetet ingår även att ta fram en kostnadskalkyl under det här året. Uppdraget har han i samråd med andra inom verksamheten tagit på sig. Det är alltså inte beställt från Lars Hedqvist.

– Syftet är att kunna presentera ett bättre underlag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa