Östra Navet: Norran avslöjar den väntade slutnotan efter budgethaveriet

Den totala slutnotan för Östra Navet kommer att närma sig en halv miljard kronor. Det visar Norrans granskning. Politiker har uppgett lägre siffror – vilket beror på vad man ser som en del av projektet och inte. Norran benar ut en snårig kostnadsutveckling.

22 mars 2019 06:15

Andreas Löwenhöök (M) riktade i en fullmäktigedebatt stark kritik mot Lorents Burman (S), som han menade ”vilselett befolkningen” genom att uppge en alltför låg slutnota för projektet. Lorents Burman nämnde siffran 397,6 miljoner kronor, exklusive räddningstjänstens del som uppskattas till mellan 30-40 miljoner. För kommunstyrelsen, där båda politikerna sitter, har slutprognosen 449 miljoner nämnts, exklusive räddningstjänsten.

Vem har rätt?

Vad talar de om egentligen, och har någon av dem fel?

Att sätta sig in i budgeten och kostnadsutvecklingen för Östra Navet, före detta Fabriken-projektet, är inte enkelt. Vare sig för allmänhet, politiker eller utomstående granskare. Det visar inte minst den utredning som påbörjades i oktober 2018, då en delårsrapport skvallrade om skenande kostnader. Istället för att ta ett par veckor, vilket var den ursprungliga planen, pågår utredningen än.

Olika syn på saken

Men politikernas olika syn på vad som egentligen ingår i budgeten tycks bero på att man talar om olika delar av projektet.

Utredningen var en rekommendation av en advokat som utrett rättsläget. I delårsrapporten 2018 talades det om ”ett något högre” utfall. Men efter att juristerna utrett saken, skärptes tonen. Nu rekommenderades ”snarast” en omfattande granskning av allt som redan fakturerats, och allt som återstod.

Saknat förtroende

Utredningen medförde i ett första skede, bara en månad senare, att budgeten höjdes med 36,7 miljoner. I januari i år avbeställdes räddningstjänstens lokaler, en av de delar som ingick i det upphandlade bygget. Skellefteå Industrihus kände inte längre förtroende för entreprenören – och valde att avbryta denna del helt och upphandla den på nytt. Exakt vad som hänt för att skada förtroendet – har inte framkommit.

– Fler detaljer kommer att framgå i slutrapporten, som väntas till påsk. Men det handlade bland annat om att vi inte var överens om riktvärdet, det uppenbarades när entreprenören började fakturera summor vi inte tyckte stämde, säger Åsa Andersson, tillförordnad vd på Skellefteå Industrihus.

Hemlighetsfull

Hon vill inte svara på frågan om de misstänker att entreprenören ”saltat fakturor”. Avseende oenighet om riktvärdet, säger hon:

– Jag vill inte föregå utredningen här, vi har en uppfattning och frågar du Fastec så har de en annan, säger hon.

Det har också framkommit att styrningen av projektet har brustit och att resurser har satts in för att stärka organisationen. Bland annat via en inhyrd konsult, som nu fungerar som en projektledare.

Det största felet var budgeten på 232 miljoner. Det var en grov uppskattning och man började bygga innan man hade en total kostnadsuppskattning. Det är naturligtvis en brist.

Definierar vi slutkostnaden för Östra Navet som allt det som kostar på platsen, är den prognostiserade slutnotan mellan 480 och 490 miljoner kronor.

Sprucken byggbudget

Östra Navet-projektet består dels av en budget för byggnationerna, som spruckit flera gånger. Det handlar också om ett par tillkommande delbudgetar, dels för utrustning för verksamheterna på platsen, dels för att ytterligare en verksamhet, dagligverksamheten Utisam också flyttas till området. Utisam ger en tillkommande kostnad på nästan 17 miljoner kronor och utrustningen ger en kostnad på 35 miljoner kronor. Dessa två tillkommande delar beslutades det om i mars 2018. Beslutet togs i Industrihus styrelse, då de har möjlighet att besluta om kostnader upp till 50 miljoner.

Nödvändig utrustning för verksamheterna, Skellefteå Buss och räddningstjänsten, togs alltså inte med i den ursprungliga budgeten. Det kan möjligtvis ses som en definitionsfråga: Är det rimligt att nödvändig utrustning bryts ut, eller borde det varit med sedan start?

”Största felet”

I oktober 2016 gick kommunen ut med uppgiften att 150 miljoner kronor skulle satsas på ombyggnationen av gamla Wipro-huset. I maj året därpå hade den väntade kostnaden ökat – till 270 miljoner då Fastec hade tagit fram en riktkostnad på 232 miljoner.

– Det största felet var budgeten på 232 miljoner. Det var en grov uppskattning och man började bygga innan man hade en total kostnadsuppskattning. Det är naturligtvis en brist, säger Åsa Andersson.

Ingen kan säga att Östra Navet är billigt, men ingen kan heller säga att det är sanslöst dyrt. Det skulle inte ha lönat sig att bygga nytt.

I februari i år, när räddningstjänstens lokaler avbeställdes, skrev Skellefteå Industrihus i ett pressmeddelande:

”Investeringsbudgeten håller”

”Utredningen visar nu att den beslutade investeringsbudgeten på 403,7 miljoner kronor håller för projektet eftersom räddningstjänstens del avbeställs.”

Kostnaden för räddningstjänsten har dock inte försvunnit, utan beräknas bli cirka 30-40 miljoner.

– Jag har aldrig sagt att budgeten håller, budgeten har spruckit, säger Åsa Andersson idag.

Åsa Andersson säger att hon ibland får frågan om det inte vore billigare att bygga nytt. Men här svarar hon tvärsäkert:

– Ingen kan säga att Östra Navet är billigt, men ingen kan heller säga att det är sanslöst dyrt. Det skulle inte ha lönat sig att bygga nytt, det visar våra beräkningar av kvadratmeterkostnader, säger hon.

Några kvadratmeterkostnader finns dock inte att ta del av ännu. De ska presenteras i slutrapporten.

Miljoner som passerat revy

* I oktober 2016 gick Skellefteå Industrihus, dåvarande Polaris, ut med uppgiften att projektet skulle kosta 150 miljoner kronor.

* I maj 2017 höjdes budgeten till 270 miljoner.

* I juni 2017 godkändes en budget på 305 miljoner kronor. Dels beräknades byggprojektet kosta mer, tilläggas skulle även kostnad för köp av fastigheten.

* I februari 2018 var budgeten 367 miljoner kronor.

* I november 2018 var budgeten 403,7 miljoner.

* Idag är slutprognosen för Östra Navet mellan 480 och 490 miljoner kronor.

Detta är Östra Navet

Syftet med Östra Navet-projektet i Hedensbyn är att samlokalisera flera kommunala verksamheter: räddningstjänst, Skellefteå buss, samhällsbyggnad samt stöd och service-verksamheten Utisam.

Enligt den ursprungliga planen skulle allt stå klart redan 2018. Nu är projektet försenat och flytten beräknas vara klar tidigast år 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa