Östra Navet: Lorents Burman (S) Medger att det är komplicerat att förstå

Lorents Burman förnekar att han medvetet har dolt kostnader för Östra Navet. ”Det är både sorgligt och kränkande att höra den typen av retorik”, säger han, men medger att det är komplicerat att redogöra för kostnaderna.

22 mars 2019 06:15

I kommunfullmäktige uppgav Lorents Burman (S) att prognosen för Östra Navet är 397 miljoner kronor. Men som Norrans granskning visar finns det fler kostnader relaterade till projektet, med utrustning och Utisams lokaler hamnar summan på 449 miljoner kronor. Därtill kommer flyttkostnader och räddningstjänstens lokaler.

– Jag anser att Lorents Burman borde ha förhållit sig till de siffrorna i kommunfullmäktige. Det är beklagligt att han har tonat ned kostnadsutvecklingen. Jag anser att han försöker vilseleda fullmäktige som har beställt projektet och är allmänhetens ögon in i politiken, säger Andreas Löwenhöök (M).

Varför uppgav du inte dessa siffror?

– Jag uppfattade att frågan handlade om byggprojektet som uppmärksammats för att det kostnadsmässigt hade spruckit och det var det jag fokusera på, säger Lorents Burman.

Han vill inte blanda ihop de två tilläggsbesluten med den spruckna budgeten för byggprojektet.

– Man kan inte blanda budget hur som helst.

Andreas Löwenhöök anser att du har tonat ned kostnadsutvecklingen i kommunfullmäktige. Ligger det något i det?

– Nej, det är både sorgligt och kränkande att höra den typen av retorik. Det går inte att gömma kostnader. När slutrapporten kommer går allt att se.

Inget beslut

När det gäller uppgifterna om räddningstjänstens övningsområde påpekar han att det inte finns något beslut om att bygga det och därmed heller inte någon kalkyl.

– Frågan har inte behandlats i Industrihus AB. Det handlar om ett rykte om ett behov av ett övningsfält som togs upp i kommunfullmäktige. Om man räknar in det kan jag förstå att Andreas Löwenhöök får till en högre summa.

Det är både sorgligt och kränkande att höra den typen av retorik.

Det kan vara svårt att förstå vad som egentligen ingår i projektet och inte. Hur tänker du om det?

– Jo, jag håller med om att det är komplicerat. Det är dessutom svårt att redogöra för det på ett förklarligt sätt. En budget i ett större projekt innehåller många mindre delbudgetar, säger Lorents Burman.

Att budgeten håller eftersom räddningstjänstprojektet bryts ut låter nog märkligt för många. Hur ser du på det?

– Jag håller med om det. Däremot håller budgeten för att slutföra de pågående projekten som var långt gångna, säger han.

När politiker verkar ha svårt att få grepp om de totala kostnaderna för projektet – hur ska invånarna kunna förstå?

– Det är ett måste att politiker som får information om exempelvis avvikelser i budget förstår detta. Ledamöter i Skellefteå Stadshus har fått all relevant information. Någon annan uppfattning kan de i ärlighetens namn inte ha.

– Men allmänheten har förstått att det blivit mycket dyrare än det var tänkt. Att vi gick ut och berättade detta i media direkt det uppdagades tycker jag var självklart. På vilket sätt kostnaderna överskridits är svårare att förklara, framför allt när vi omedelbart insåg att det fanns oklarheter och felaktigheter i byggprojektet, tillägger han.

Ni har efter Norrans granskningar av byggprojekt debatterat svårigheten att följa budgetutvecklingen i projekt och varit eniga om att förtydliga detta. Hur ser du på den diskussionen i förhållande till Östra Navet?

– Jo, det arbetet har vi gjort och ett dokument har förtydligat detta. Men det hjälpte inte i Östra Navet-projektet eftersom felaktig och bristande information delgavs styrelsen till och med september och då var det för sent.

Den allra första budgeten som togs på 150 miljoner kronor var en grov uppskattning. Ser du problem med hur frågan hanterades från början?

– Håller absolut med om det. Sedan kom den tidiga grovt uppskattade budgeten så småningom att höjas till en mer preciserad budget. I slutredovisningen kommer det att tas upp flera orsaker till detta.

Bolagen

Skellefteå Stadshus AB är kommunens koncernbolag.

Skellefteå Industrihus AB är det kommunala fastighetsbolaget.

Båda dessa kommunala bolag har styrelsen bestående av politiker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa