Oro för översvämningar – oklar framtid för omstridd bäck i centrum

Efter flera års strid beslutades att kommunen skulle utföra en studie om Boströmsbäckens avrinning. Nu hänvisar ansvarig nämnd till att studien redan finns – och togs fram 2007.

26 juni 2019 18:45

Bakgrunden är den översvämningsdrabbade Boströmsbäcken i centrum. Mer specifikt den trumma som leder den under Panterplatsen, marken nedströms bron över Nygatan. Efter den stora översvämningen i september 2006 uppstod stora materiella skador i bland annat Odenhusets garage och Missionskyrkans källare.

Flera års strid

Trumman har ansetts för liten, vilket kan leda till översvämningar. Ärendet har de senaste åren valsat runt mellan myndigheter. Kommunen har ansett att HSB:s bostadsrättsförening City är ansvarig för trumman, då den inte är en del av dagvattenledningen utan ska ses som ett ”naturligt vattendrag”. Bostadsrättsföreningen borde därför stå för att utreda bäckens vattenföring, slog kommunen fast.

”Orimligt”

Bostadsrättsföreningen höll inte med. De ser problemet som kommunens, och menar att bäcken tar undan regn- och tövatten från allt större asfaltsbebyggda områden, områden där regnvatten inte längre kan rinna ned i marken. Därför vore det ”orimligt” att kräva en utredning från bostadsrättsföreningen, ansåg de. Mark- och Miljödomstolen gick också på denna linje – och upphävde kommunens beslut i februari tidigare i år.

Kommunens boll igen

Bygg- och miljönämnden bollade frågan till samhällsbyggnadsnämnden som fick i uppdrag att bekosta studien, som ska vara klar den sista augusti i år. Men nämnden svarar nu – att studien redan finns. Den togs fram av en konsult 2007 och 2008. Handlingar som nu överlämnas till bygg- och miljönämnden.

Sara Keisu (S) är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– De vill ha en utredning, men vi har redan gjort en. Vi ser inte att det behöver göras en ny, säger hon.

Om utredningen redan finns – varför har man bråkat om vem som ska utföra den?

– Jag kan inte svara på hur man tänkt här, utan kan bara konstatera att vi har en utredning som besvarar de frågor bygg- och miljönämnden ställt, säger Sara Keisu.

Frågorna var bland annat att visa på fakta om exempelvis de högflöden som kan uppstå, ”regnintensitet, varaktighet och volym, dagvatten/tillrinning från hårdgjorda ytor.”

Evelina Fahlesson (S) är ordförande i bygg- och miljönämnden.

Om studien är tio år gammal, kan det inte ha byggts så mycket att den är inaktuell?

– Jag har inte sett nämndens beslut än, och kan därför inte säga så mycket. Vi får titta på det, och se om utredningen behöver kompletteras, säger hon.

Eventuella kompletteringar av utredningen blir en kostnad för kommunen. Måste trumman åtgärdas faller den kostnaden på bostadsrättsföreningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa