Omdebatterat övningsfält: Räddningstjänstens skiss hamnade i soptunnan

Lars Hedqvist, kommunens planeringschef, sågar räddningstjänstens förstudie om ett nytt övningsfält: ”Det åkte direkt i papperskorgen”, säger han om önskemålen som han beskriver som orealistiska.

30 mars 2019 08:00

Men det är inget som räddningschef Mattias Hagelin känner till. Nu står han i startgroparna för att göra en kostnadskalkyl.

Mattias Hagelin var med och tog fram en grov skiss med önskemål från räddningstjänsten kring hur ett nytt övningsfält i Hedensbyn skulle se ut. Det är denna mindre förstudie, samt en uppskattat saneringskostnad på 35 miljoner kronor, som lett till utspel från både MP och M i debatten om vad en slutnota för Östra Navet egentligen kan hamna på. Lorents Burman (S) avfärdar samma underlag som ”rykten”.

Östra Navet: Räddningstjänsten gör en ny kalkyl – känner inte till att gamla förslaget förkastats

Inget beslutat

Klart är att det inte rör sig om några beslutade åtgärder ännu. Saneringskostnaden nämns i en utredning av markförhållandena på fastigheten Upplaget 4, på fem hektar. En fastighet kommunen avser förvärva från Boliden. Undersökningen gjordes i slutet av år 2017 i syfte att klargöra hur föroreningarna på tomten kan hanteras. I utredningen framgår att en del av tomten skulle användas till övningsfält för räddningstjänsten, medan en del skulle säljas vidare till Kuusakoski.

Det kommer inte på tal! Konsulten hade skissat stort och avancerat, de upptog nästan hela tomten. Med den effekten att det troligtvis skulle bli jättedyrt.

Saneringsarbete

I utredningen listas tre alternativa åtgärder och deras effekter; en total sanering – för 35 miljoner kronor. En inkapsling – att området asfalteras och underhålls. Eller att ingenting görs alls – vilket medför att området måste hägnas in.

Östra Navet: Norran avslöjar den väntade slutnotan efter budgethaveriet

Lars Hedqvist är planeringschef på kommunen.

– Utgångspunkten var att en sanering där man deponerade samtliga förorenade jordmassor var orimlig sett till kostnaden.

Inkapsling var det alternativ som konsulten rekommenderade.

– För att konsulten skulle kunna göra dessa alternativa bedömningar behövde de ett troligt förslag på markanvändning, förklarar han.

”Kommer inte på tal!”

Därför fick räddningstjänsten skissa upp sin verksamhet, som konsulten i sin tur gjorde en egen skiss på. Men när Lars Hedqvist och den dåvarande styrgruppen för Östra Navet fick se förslaget, reagerade de med bestörtning.

– Det kommer inte på tal! Konsulten hade skissat stort och avancerat, de upptog nästan hela tomten. Med den effekten att det troligtvis skulle bli jättedyrt. Skissen sågs som helt orealistiskt, både till omfattning och kostnad, säger han.

Skissen med förslag står inte i paritet till det övningsfält räddningstjänsten använder idag, fortsätter han.

– Förslaget är mycket större än området de nyttjar idag, som är väldigt enkelt.

Börjar om helt

Eftersom denna skiss inte är tänkt att vara ett underlag i det fortsatta processen, finns ingen anledning att idag hänvisa till den, anser Lars Hedqvist.

– Det åkte ju direkt i papperskorgen. Det finns inte längre något beslut om fortsatt arbete på ombyggnad för räddningstjänsten. Det krävs beslut om fortsättning och budget samt därefter en ny planering om räddningstjänstens flytt ska bli av.

Jag vill inte diskutera i media vilka affärer vi gör, vad vi betalar och vad vi behöver. Det måste få vara hemligheter än så länge.

Det kommer att kosta mer att färdigställa Östra Navet, köpa mark och färdigställa ett övningsfält, konstaterar Lars Hedqvist.

– Men allt detta är nu lagt åt sidan. Det finns därmed inget inflyttningsdatum för räddningstjänsten.

Hur långt bort är det innan vi får se konkreta planer och kalkyler för allt detta?

– Det vet vi inte men åtminstone ett år, säger Lars Hedqvist.

Förhoppningen är fortfarande att förvärva marken från Boliden och sälja vidare delar av den.

– Jag vill inte diskutera i media vilka affärer vi gör, vad vi betalar och vad vi behöver. Det måste få vara hemligheter än så länge. Sedan när allt klart, då får vi strukturera upp detta och presentera vilka alternativ och planer som kan bli aktuella.

Har du berättat för räddningstjänsten att deras förslag ses som orealistiskt?

– Vi har ju ingen budget och äger inte ens marken än, då är det svårt att diskutera mer eftersom vi inte har handlingsfrihet och vet vad vi kan göra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa