Nytt förslag kring järnvägsstationen i Bureå

Järnvägsstationen i Bureå föreslås flytta norrut och fler hus kan komma att lösas in. Det framgår av de senaste samrådshandlingarna för Norrbotniabanan i Bureå.

20 mars 2019 20:00

Ett samrådsmöte hölls 13 mars för de närmast berörda av det nya planförslaget. På onsdagskvällen 20 mars fick ännu fler fastighetsägare se förslaget, som omfattar bandelen Grandbodarna till Södra Innervik.

Det kom in förslag som vi tyckte var bättre och har tänkt om lite i samarbete med kommunen.

Järnvägsplanen visades i Bureskolan och det hölls presentationer av Trafikverket. De visade bland annat den valda järnvägslinjen, miljökonsekvensbeskrivning och förändring av infrastruktur.

Och det har skett några förändringar sedan senaste mötet.

– Det kom in förslag som vi tyckte var bättre och har tänkt om lite i samarbete med kommunen, säger projektledare Maria Erlandsson vid Trafikverket.

Synpunkterna gällde bland annat dragningen av Strömsholmsvägen. I förra förslaget gick den längs med järnvägen norrut och sedan under järnvägen för att ansluta till E 4. Det mötte kritik på samrådet. Nu ska vägen passera under järnvägsbron vid Bureälven och ansluta till E 4 norr om stationsbyggnaden.

Omfattande planering

Det här innebär att järnvägsbron förlängs och att stationen förskjuts 50 meter norrut.

– Vi har lagt mycket tid på att få ihop området kring stationen. Vi vill hålla stationen så nära bebyggelsen som möjligt. Här ska det även finnas bland annat bussparkering, taxi- och pendlarparkering och teknikhus för järnvägen. Förskjutningen ger en bättre helhetslösning, säger Maria Erlandsson.

Parkeringarna liksom stationshuset ska byggas av kommunen som har en parallell planering av området.

Tre hus till

Det kommer att krävas bullerskyddsåtgärder där ljud från banan stör bebyggelse. Enligt Maria Erlandsson handlar det både om spårnära åtgärder, såsom plank, och fasadnära bulleråtgärder. Man kan behöva byta fönster, fönsterdörrar och ventiler i hus nära banan. Därför har Trafikverket också gjort inventeringar. Detaljerna presenterades vid samrådet.

Norran har tidigare berättat att ett tiotal hus riskerade att bli inlösta på grund av att de ligger i banområdet. Nu finns det ytterligare tre fastigheter som föreslås lösas in på grund av att bullret blir för högt om man kombinerar buller från E 4 och järnvägen, och trots bullerplank. Men denna inlösen är frivillig.

Osäkert om E 4

Som Norran berättat tidigare finns det ingen plan för ombyggnad av E 4 förbi Bureå i den befintliga Nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

– Vi jobbar för att den ska komma med i nästa nationella plan. Det vore förstås bäst om den kunde synkroniseras med Norrbotniabanebygget, säger Maria Erlandsson.

Hon vill inte föregå planeringen och kan inte säga något om en eventuell utformning.

– Men vi bygger inte in några låsningar för kommande E 4-projekt, säger hon.

Samrådsmaterialet finns nu i kommunens foajé, på Torparen i Bureå och på Trafikverkets webbplats för Norrbotniabanan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa